Svátek má: Bonifác

Regiony

Velikost textu:

Rada Plzeňského kraje schválila dotace v oblasti památkové péče

Rada Plzeňského kraje schválila dotace v oblasti památkové péče

Rada Plzeňského kraje schválila poskytnutí účelových neinvestičních dotací v rámci programu „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ ve výši 1.670.000 Kč.

Ilustrační foto
2. května 2021 - 07:00

Dotaci obdrží např. Tomáš Kutek a Lucie Hendrychová na obnovu půdních a špaletových oken domu čp. 3 v Nepomuku, Pavel Popov na opravu narušeného zdiva bašty v Tachově či Pavel Bambásek na opravu a repasi 4 ks vnějších a 4 ks vnitřních okenních výplní zámku v Hlavňovicích.

Dále RPK odsouhlasila poskytnutí neinvestičních dotací v celkovém objemu 18.330.000 Kč např. pro obec Chotěšov na 2. etapu obnovy a statického zajištění systému podzemních štol, Římskokatolická farnost Kdyně na pokračování restaurování varhan kostela sv. Mikuláše, Miroslav Brouček na pokračování obnovy fasády, výrobu a osazení oken a venkovních dveří budovy správního úřadu NKP Kláštera premonstrátek v Chotěšově, Římskokatolická farnost Čachrov na restaurování varhan, Římskokatolická farnost Horšovský Týn na pokračování restaurování varhanního stroje kostela sv. Apolináře, obec Hlohovice na 2. etapu opravy fasády kostela nebo obec Břasy na dokončení obnovy vnějšího pláště a provedení nového fasádního nátěru na průčelí a věži kostela sv. Vavřince.

RPK schválila poskytnutí účelových neinvestičních dotací v rámci programu „Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury; kopie sochařských děl v exteriéru; podpora tvorby plánů ochrany na území Plzeňského kraje“ ve výši 2.120.000 Kč. Dotace půjdou např. na celkovou obnovu roubení a střešního pláště stodoly v Dobřívě, obnovu oken a vrat domu čp. 100 ve Spáleném Poříčí nebo výměnu 12 ks oken na budově děkanství v Tachově.

Dále RPK odsouhlasila dotace v celkovém objemu 1.380.000 Kč např. na obnovu sgrafitové výzdoby podkorunní římsy objektu mateřské školy v Boru, obnovu fasády a klempířských prvků, opravu komínů, zateplení vikýře, výměnu vchodových dveří a sklepních oken domu čp. 92 v Horšovském Týně nebo opravu fasády východní části štítu na objektu čp. 122/I v Klatovech.


Všechny dotace jsou poskytovány jako veřejná podpora slučitelná s vnitřním trhem dle Nařízení Komise (EU). Odsouhlasené dotace ještě musí schválit Zastupitelstvo Plzeňského kraje.

Záhadná plastika slunce ve zdi křečovického kostela

Plzenskenovinky.cz informovala Bc. Eva Mertlová za Krajský úřad Plzeňského kraje.

(jv,plzenskenovinky.cz foto:arch.)