Svátek má: Milan

Regiony

Velikost textu:

Plzeňský centrální obvod odpustí poplatky za předzahrádky

Plzeňský centrální obvod odpustí poplatky za předzahrádky

Rada třetího městského obvodu na svém jednání ve středu 12. května 2021 doporučila Úřadu městského obvodu Plzeň 3 prominutí poplatku za užívání veřejného prostranství na období od 1. ledna do 31. srpna 2021. Prominutí se týká také předzahrádek.

Ilustrační foto
18. května 2021 - 07:00

„Uvědomujeme si, že pro provozovatele restaurací a kaváren je současná situace velmi obtížná, proto jsme se rozhodli jim vyjít vstříc a doporučili jsme prominutí placení poplatků za předzahrádky v centru města,“ vysvětluje místostarosta třetího městského obvodu Ondřej Ženíšek.

Prominutí poplatku za užívání veřejného prostranství na území Městského obvodu Plzeň 3 se týká umístění zařízení sloužících k poskytování prodeje, a to zábory krátkodobé do 10 dnů i zábory delší než 10 dnů k prodejním účelům, předzahrádky, předsunuté prodejní místo nebo zařízení sloužící pro poskytování prodeje za účelem konání tradičních řemeslných a farmářských trhů v historickém jádru města.

„Ke stejnému kroku jsme přistoupili již v loňském roce, kdy jsme poplatky za zábor prominuli v období od 12. března, data vyhlášení nouzového stavu, do konce roku 2020. Věříme, že prominutí poplatků alespoň částečně pomůže zvládnout podnikům ztížené podmínky,“ doplňuje starosta centrálního plzeňského obvodu David Procházka.

V roce 2020 vydal Úřad městského obvodu Plzeň 3 celkem 92 povolení na umístění předzahrádek. V letošním roce žádalo o povolení umístění předzahrádky zatím 72 podniků.Výši poplatku za užívání veřejného prostranství stanovuje obecně závazná vyhláška Statutárního města Plzeň č.  4/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Sazby jsou u předzahrádek následující: za každý započatý m2 a každý i započatý den 5 Kč; pro subjekty zapojené do projektu „Vlídné WC“ za každý započatý m2 a každý i započatý den 2 Kč.

Kostel sv. Václava v Žabonosech patří k nejstarším památkám kolínského okresu

Plzeňskénovinky.cz informovala Mgr. Alena Marešová, tisková mluvčí, Úřad městského obvodu Plzeň 3.

(jv,plzenskenovinky.cz,foto:arch.plzen3)