Svátek má: Darina

Regiony

Velikost textu:

Město přispěje na mediální výchovu i prevenci rizikového chování

Město přispěje na mediální výchovu i prevenci rizikového chování

Plzeňské školy dostanou od města finanční příspěvek na pořádání seminářů a besed se zaměřením na prevenci rizikového chování a na mediální výchovu.

Ilustrační foto
24. března 2023 - 07:00

Zastupitelé města Plzně schválili, že dotaci z programu Podpora primární prevence rizikového chování a mediální výchovy získá devět škol.

„Jsou to školy, které na území města Plzně zajišťují povinnou školní docházku, avšak jejich zřizovatelem město není. Celkem mezi těchto devět škol nyní rozdělíme 157 tisíc korun z magistrátního odboru školství, mládeže a tělovýchovy,“ uvedla náměstkyně primátora města Plzně Lucie Kantorová, do jejíž gesce spadá také oblast školství. „Školy mohou finanční příspěvek využít například na pořádání seminářů či besed s odborníky, jak pro žáky, tak pro pedagogy, nebo třeba na adaptační kurzy,“ upřesnila Lucie Kantorová s tím, že celkem bude v programu Podpora primární prevence rizikového chování a mediální výchovy letos rozděleno 600 tisíc korun.

Zastupitelé nyní schválili, že dotaci v rozmezí 10 až 20 tisíc korun získají Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Dětský diagnostický ústav, Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici Plzeň, Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, Církevní gymnázium Plzeň, Církevní základní a střední škola Plzeň, Základní škola Montessori Plzeň a Soukromá základní škola ELEMENTÁRIA. Žádosti o dotace bylo možné podávat ke konci minulého roku.

Do oblasti primární prevence rizikového chování patří především předcházení rizikovým jevům v chování žáků, jako jsou záškoláctví, šikana, krizové situace spojené s násilím, vandalismus, kriminalita, delikvence, poruchy příjmu potravy, rasismus, xenofobie, závislost na politickém a náboženském extremismu, užívání návykových látek, závislost na virtuálních drogách, patologické hráčství, sebepoškozování, rizikové sexuální chování. Do oblasti mediální výchovy je začleněno získávání základních poznatků a dovedností týkajících se mediální komunikace a práce s médii, schopnosti poznatky zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z okolního světa a podpora bezpečnosti užívání médií především v souvislosti s rozvojem internetových médií a sociálních sítí. Školy si zvou ke spolupráce odborníky z jiných rezortů a nestátních organizací.V letošním roce má magistrátní odbor školství, mládeže a tělovýchovy kromě dotačního programu Podpora primární prevence rizikového chování a mediální výchovy připraveny také dotační programy Podpora tělovýchovných aktivit, Podpora aktivit k technickému vzdělávání a Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti výchovy a vzdělávání.

Plzenskenovinky.cz informovala Mgr. Eva Barborková, tisková mluvčí Magistrátu města Plzně.

(jv,plzenskenovinky.cz,foto:arch)Kdybyste měli na výběr, na post premiéra ČR byste zvolilli: