Svátek má: Milena

Regiony

Velikost textu:

Barokní kaple na božkovské návsi prošla opravou

Barokní kaple na božkovské návsi prošla opravou

Správa veřejného statku města Plzně letos pod dohledem památkářů opravila již druhou plzeňskou kapličku. Barokní kaple na návsi v Božkově se dočkala větší opravy po více než 30 letech.

Barokní kaple v Božkově
4. prosince 2021 - 07:00

Stavba byla poškozena vlhkostí, renovace se dostalo i zvonu včetně konstrukce, na které je zavěšen. Náklady na opravu činily více než tři čtvrtě milionu korun.

Stavební úpravy se týkaly nejen konstrukce kaple ale i terénu kolem, který byl vyspádován a odvodněn tak, aby eliminoval vliv dešťových vod. Zdi kaple byly totiž poškozeny vlhkostí, a tak bylo nutné vlhkem poškozené a nevhodné omítky odstranit, vytmelit trhliny a odborně opravit kamenný portál a práh. Finální nátěr omítky v tónech okrově žluté vápenné barvy odpovídá nálezům barvy původního zdiva.

„Opravy památkově chráněných objektů je často nutné dělat původními technologiemi za pomoci dříve používaných materiálů, proto jsou opravy náročnější a dražší, než u běžných objektů,“ vysvětlil technický náměstek primátora města Plzně Pavel Šindelář a dodal: „Právě kapličky hrály v životě vesnice důležitou roli. Jejich opravami jim tuto roli postupně navracíme.“

„Při opravě kaple došlo k výměně stávající teracové dlažby na podlaze za novou dlažbu cihelnou, která lépe propouští vlhkost, a umožní tak lepší vysychání stavby. Odborné opravy se dočkal také zvon i konstrukce, na které je zavěšen, včetně doprovodného mechanismu,“ uvedla Ilona Pelíšková ze Správy veřejného statku, která má rekonstrukci na starosti.

Interiér kaple nově zdobí obraz panny Marie Pomocné plzeňské malířky Nikoly Kabourkové. Oprava proběhla na základě projektové dokumentace Ateliéru Soukup Opl Švehla s. r. o. z roku 2017. Na základě projektu opravu provedla v době od března do září plzeňská firma Inkasta s. r. o. a město Plzeň stála celkem 756 695 korun s DPH.

Malebná barokní kaple na návsi u Božkovského potoka byla postavena v roce 1840 zednickým mistrem Josefem Kodlem z Doubravky na místě dřevěné kapličky se zvonicí. Tato architektonicky zdařilá stavba je od roku 1958 zapsaná ve státním seznamu nemovitých kulturních památek, je součástí vesnické památkové rezervace v okrajové části Plzně a výrazně dotváří prostor návsi v Božkově. Kaple má půdorys čtverce s okosenými hranami. Zvonová střecha je završena lucernou ve tvaru hranolu s okosenými hranami a je zakončena hrotnicí s křížem a makovicí. V lucerně je zvon. Interiér je zaklenut tzv. klášterní klenbou, proti dveřím se nachází oltářní výklenek. Božkovská kaple patří mezi tzv. mešní kaple, které nahrazovaly na vsích kostely a ve kterých se celkem pravidelně sloužily mše.

Na území města Plzně, zejména v jeho okrajových částech, které bývaly dříve samostatnými vesnicemi, najdeme množství drobných sakrálních památek včetně kapliček. Správa veřejného statku města Plzně se stará celkem o 20 kaplí a kapliček. Letos prošly důkladnou opravou dvě – kaplička svatého Cyrila a Metoděje na Roudné a kaple na návsi v Božkově. V příštím roce by Správa veřejného statku města Plzně chtěla opravit kapličku na návsi v Černicích nebo v Červeném Hrádku. Zda se tak stane, bude záviset na možnostech městského rozpočtu a cenách plánovaných oprav.

Barokní kaple svatého Cyrila a Metoděje na Roudné prošla opravou

Správa veřejného statku města Plzně – je příspěvkovou organizací města Plzně, která se dle Statutu města stará o městské nemovitosti, jejich údržbu a rozvoj. V její kompetenci tedy je správa údržba městských komunikací včetně některých chodníků a stezek, správa veřejného osvětlení a světelného signalizačního značení, správa a údržba lesů, rybníků ale i většiny kašen, fontán, pump a pítek a vybraných parků a lesoparků, jako je např. Borský park, Lochotínský park, Lobezský park, park Potoční a Košutecké jezírko či lesoparky Homolka a Špitálský les.
Plzenskenovinky.cz informovala Mgr. Adriana Jarošová za tiskové oddělení Magistrátu města Plzně.

(jv,plzenskenovinky.cz foto:arch.mmp)