Svátek má: Zbyšek

Regiony

Velikost textu:

Ptákem roku 2019 je hrdlička divoká

Ptákem roku 2019 je hrdlička divoká

Česká společnost ornitologická vyhlašuje Ptákem roku 2019 hrdličku divokou. Pomyslné žezlo přebírá od sýčka obecného, se kterým sdílí jeho původní domovinu v zemědělské krajině.

Hrdlička divoká
4. března 2019 - 07:00

K vyhlášení tradičně vydáváme zvláštní číslo časopisu Ptačí svět, které si můžete zdarma stáhnout. Přejeme příjemné počtení!

Hrdlička divoká patří mezi rychle ubývající druhy naší krajiny. V 19. století se něžný hrdliččin hlas na jaře ozýval z mnoha našich polí a remízů a inspiroval básníka Karla Hynka Máchu k básni Máj, ve které hrdliččin zval ku lásce hlas. Přesto, že básník nezmiňoval druhové jméno, jistě šlo o hrdličku divokou, její příbuzná hrdlička zahradní se na našem území poprvé objevila až v roce 1942 v Brně. Právě v této době u nás byla hrdlička divoká běžně rozšířená. Nyní je ale její vrkání stále vzácnější. V porovnání s výsledky sčítání na začátku 80. let 20. století ubyla z naší krajiny víc než polovina hrdliček. Hlavními příčinami jsou intenzivní zemědělství a také lov.

Hrdlička ke svému životu potřebuje pestrou krajinu s hustými pásy křovin. V krajině s velkými lány bez remízů a keřů nemá příležitost hnízdit. Navíc, kvůli používání herbicidů, nenajde ani dostatek vhodné potravy v podobě semen. Zásadní pro přežití hrdličky je také zásoba vody, přičemž ta ubývá jednak vysycháním krajiny, ale také odvodňováním polních mokřadů.

Hrdličce může pomoci jedině zlepšení stavu zemědělské krajiny. Přispět k tomu může každý z nás. Prvním krokem je podpis petice za zdravé zemědělství . O dalších možnostech se můžete dočíst v novém čísle časopisu Ptačí svět věnovaném hrdličce.

Psí jednotka ČSO vyjela k případu mrtvých dravců i do Rakouska

Kromě intenzivního zemědělství hrdličku ohrožuje také lov, legální i nelegální. Přesto, že je na evropském červeném seznamu IUCN uvedena jako zranitelný druh, v deseti státech Evropské unie se může lovit legálně. Odhady hovoří o počtu 1 425 102 až 2 245 166 ulovených jedinců ročně. Díky tlaku Evropské unie se lov postupně omezuje, je ale potřeba jej snížit mnohem víc.

Populace hrdličky divoké v Česku podle odhadů čítá 40–80 tisíc párů. Kvůli tomu, že je plachá a žije skrytě, je možné ji mnohem častěji slyšet než vidět. Zaslechnout a případně i spatřit hrdličku divokou je velký zážitek. Vydejte se 1. máje na pěší vycházku do luk a polí a pátrejte po Máchově hrdličce.

Užijte si s ČSO rok významný nejen pro hrdličku divokou, ale i pro všechny druhy zemědělské krajiny!

Plzenskenovinky.cz informovala Česká společnost ornitologická.

(jv, plzenskenovinky.cz foto: J.Hornek.čso)