Svátek má: Radek

Regiony

Velikost textu:

Plzeňský kraj vytvořil ze zástupců nemocnic krajskou zdravotní radu

Plzeňský kraj vytvořil ze zástupců nemocnic krajskou zdravotní radu

Plzeňský kraj vytvořil nový poradní orgán, se kterým bude koncepčně řešit rozvoj zdravotních služeb v kraji, ale také aktuální výzvy českého zdravotnictví.

Ilustrační foto
22. dubna 2018 - 07:00

Je jím krajská zdravotní rada, jejímiž členy jsou kromě hejtmana Josefa Bernarda také manažeři, přednostové a primáři Fakultní nemocnice Plzeň a Nemocnic Plzeňského kraje. Ustanovující zasedání rady se konalo tento týden.

Zdravotní rada bude jednat každé tři měsíce nebo v případě nutnosti i častěji. Primárně se bude zabývat koncepčním rozvojem základní nemocniční péče na území kraje, aby se zvyšovala její kvalita a efektivita a byla zachována dostupnost.

„Jedná se o odbornou komunikační platformu, která pro určené oblasti navrhne potřebné kroky, podpoří jejich realizaci a bude monitorovat dosahované výsledky,“ definuje kompetence zdravotní rady Josef Bernard.

Dalšími zástupci zdravotní rady jsou ředitel Fakultní nemocnice Plzeň Václav Šimánek, předseda představenstva společnosti Nemocnice Plzeňského kraje Marek Kýhos, přednostové vybraných klinik FN Plzeň a určení primáři krajských nemocnic. Přednostové a primáři zastupují vždy základní medicínské obory, tedy kliniky a oddělení interní, chirurgické, dětské, gynekologicko-porodnické a ARO.

Kostel sv.Víta v Dobřanech je hodnotným dílem Jakuba Augustona mladšího


„Lékaři krajské rady budou dále dbát na jednotné a moderní medicínské postupy a napomáhat k předávání nejnovějších poznatků z medicínské praxe svým kolegům v celém kraji,“ uvedl ředitel Fakultní nemocnice Plzeň Václav Šimánek, který oceňuje vznik rady nejen kvůli možnému přínosu pro nemocnice, ale hlavně pro pacienty. „Poskytnout tu nejlepší možnou dostupnou péči a uzdravit pacienta, ať už ve fakultním či jiném zdravotnickém zařízení, to  je náš společný cíl,“ doplňuje.

Loosův interiér na Klatovské 19 se v sobotu otevře veřejnosti

Vznik rady podporuje i nejvyšší představitel krajských nemocnic v Domažlicích, Horažďovicích, Klatovech, Rokycanech, Stodu a Svaté Anny v Plané Marek Kýhos.  „Jednoznačně podporujeme myšlenku užší spolupráce s fakultní nemocnicí v oblasti vzdělávání, hledání možností pro užší personální propojení některých pracovišť a těsnější spolupráci v oblasti koordinace poskytované péče,“ konkretizoval některá témata Marek Kýhos.

Plzenskenovinky.cz informovala Mgr. Alena Marešová, tisková mluvčí, KÚ Plzeňského kraje.


(jv,plzenskenovinky.cz foto:arch.nemt)