Svátek má: Květa

Regiony

Velikost textu:

Plzeňský kraj pošle prostředky na dofinancování sociálních služeb

Plzeňský kraj pošle prostředky na dofinancování sociálních služeb

Plzeňský kraj pošle prostředky do sociálních zařízení na zvýšení platů a mezd zaměstnanců v sociálních službách během září.

Ilustrační foto
17. července 2017 - 07:00

Poskytovatelé sociálních služeb budou muset do té doby zajistit finance na zvýšení platů ze svých zdrojů. Částka, kterou Ministerstvo práce a sociálních věcí kraji poskytlo, ale zdaleka nebude postačovat na pokrytí navýšení odměňování zaměstnanců v sociálních službách o 23 %, které odsouhlasila vláda v červnu a platí od 1. července 2017.

O přidělení částky  55 890 tisíc korun se Plzeňský kraj dozvěděl v druhé polovině června. Vedení kraje proto neprodleně svolalo mimořádné jednání Rady Plzeňského kraje dne 3. července 2017, která rozhodla o odsouhlasení potřebných dokumentů a vyhlášení mimořádného kola dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb.

Vzhledem k tomu, že se jedná o mimořádné dotační řízení, musí být v souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, vyhlášení dotačního řízení 30 dní uveřejněno na úřední desce, až poté lze zahájit sběr žádostí. Tato zákonná povinnost bohužel způsobí velkou časovou prodlevu, která se odrazí v čase, kdy budou moci být finanční prostředky zaslány žadatelům.

Sběr žádostí se uskuteční od 3. do 13. srpna 2017. Poté bude možné žádosti zpracovat, vyhodnotit a spočítat návrhy konkrétních dotací. Rozdělení dotací bude předloženo na jednání Zastupitelstva Plzeňského kraje dne 11. září 2017.

„S ohledem na to, že se jedná o takto výrazně skokové navýšení platů, se kterým nemohli poskytovatelé sociálních služeb v říjnu 2016, kdy zpracovávali žádosti o dotaci na rok 2017, počítat, bylo nutné vyhlásit samostatné dotační řízení. Plzeňský kraj chce umožnit poskytovatelům sociálních služeb, aby mohli upravit své původní požadavky o dotaci na rok 2017 tak, aby odpovídaly této změně. Pokud by to neumožnil, mohlo by se stát, že by někteří poskytovatelé nemohli obdržet finanční prostředky jen proto, že by byl naplněn jejich původní požadavek. A nelze nikomu poskytnout vyšší dotaci, než o jakou si požádal,“ vysvětluje náměstek pro oblast sociálních věcí Zdeněk Honz.


Nařízení Vlády ČR se týká jen platových tabulek příspěvkových organizací kraje a obcí, PK plánuje ovšem v rámci rovného přístupu ke všem poskytovatelům sociálních služeb bez ohledu na jejich právní formu či zřizovatele umožnit i navýšení odměňování i v mzdové sféře (týká se to např. neziskových organizací nebo soukromých zařízení poskytující sociální služby).

„Částka, kterou poskytlo ministerstvo Plzeňskému kraji, by mohla být dostačující, pokud by se mělo jednat jen  o navýšení platů v organizacích, které své zaměstnance odměňují platy, nikoliv mzdami. Ale s ohledem na to, že je třeba upravit odměňování i v mzdové oblasti, aby nedocházelo k odlivu zaměstnanců z těchto organizací, není suma 55 890 tisíc korun zdaleka dostačující,“ říká náměstek Zdeněk Honz a doplňuje, že přesné požadavky bude kraj znát až po sběru žádostí, ale již nyní z kvalifikovaných odhadů je zřejmé, že budou minimálně dvojnásobné.

Plzenskenovinky.cz informovala Mgr. Alena Marešová, tisková mluvčí Krajskho úřadu Plzeňského kraje.

(jv, plzenskenovinky.cz foto:arch)