Svátek má: Oleg

Regiony

Velikost textu:

Plzeň získá přesnější dopravní model města

Plzeň získá přesnější dopravní model města

Tým mezinárodních expertů navštívil v rámci projektu PoliVisu západočeskou metropoli. Projekt PoliVisu jde do další fáze.

Projekt PoliVisu, jednání
12. června 2019 - 07:00

Cílem projektu je shromáždit relevantní data a vyrobit analytické nástroje pro podporu důležitých politických rozhodnutí. Plzeň je jedním ze třech zapojených pilotních měst (spolu s belgickým Gentem a francouzským  Issy-les-Moulineaux), přičemž na západě Čech se odborníci soustředí na oblast dopravy, a to komplexně – od automobilové a veřejné dopravy po pěší, cyklisty nebo systém parkování. Výstupy jsou součástí konceptu Smart City Plzeň, jehož úkolem je přinášet řešení pro lepší život obyvatel západočeské metropole.

Plzeň je jedním z pilotních měst a oblast dopravy je pro život ve městě zásadní. V současné době má sice Plzeň k dispozici dopravní model, ale díky tomuto projektu dojde k jeho významnému zpřesnění a dodání dalších funkcí. To městu přinese velmi cenné informace, které může zohlednit při rozhodování. Ať už se jedná o vizualizaci dopadu plánovaných uzavírek a dopravních omezení nebo údaje o rizikových místech z pohledu dopravních a jiných přestupků.

Projekt PoliVisu je plně financován z evropského programu HORIZON 2020 zaměřeného na vědu a výzkum, přičemž úspěšnost žadatelů o získání grantu z tohoto programu nepřesahuje 10 procent.

Mezinárodní experti, kteří se v Plzni setkali se zástupci města, hovořili o celkem 82 opatřeních v osmi oblastech, zkoumali jejich přínosy a zjišťovali cíle západočeské metropole, tedy kam se Plzeň v následujících letech chce posunout. Součástí projektu je nejen tvorba mapových podkladů, ale i optimalizace politického procesu rozhodování a přenos příkladů dobré praxe ze zahraničí.

V rámci vývoje aplikací pracují odborníci s takzvanými velkými daty a zpracovávají je do map, které následně zobrazí přehledné výsledky dopravní situace.

„Data dokážeme sebrat ze senzorů umístěných ve městě, například z indukčních smyček instalovaných ve vozovce v křižovatkách. Plánované výstupy jsou spojené se získáním dat o reálném provozu ve městě, jejich vizualizací a následném využití pro dopravní dispečink nebo navigační aplikace. Jedná se také o vytvoření modelu sloužícího pro predikci dopadu uzavírek a omezení, tedy při naplánování určitých stavebních úprav je možné ještě před jejich zahájením vidět změnu hustoty dopravy, a to právě díky provázanosti s datovým modelem dopravy. To je při rozhodování o budoucích projektech a jejich realizaci zásadní,“ řekl náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

Plzeňská radnice bude mít k dispozici jak aktuální, tak historický stav intenzity dopravy. Bude podstatně snazší vyhodnocovat, jak dané dopravní opatření přispělo ke zlepšení dopravní situace ve městě. Kromě toho vznikne ještě další sada map fungující na základě koncentrace jevů.


„Zde by měly být shromážděny údaje ze senzorů ve spojitosti s daty městské a státní policie. Bude tak možné zkoumat, kde a k jakému typu přestupku dochází, a to nejen z oblasti dopravy. Bude možné určit například místa, kde se nejčastěji překračuje rychlost nebo řeší přestupky spojené s parkováním, ale také problémy s veřejným pořádkem a podobně. Vedení města pak může na základě těchto údajů navrhnout a provést účinná řešení pro označené rizikové oblasti,“ vysvětlil vedoucí Oddělení GIS Správy informačních technologií města Plzně Stanislav Štangl.

Odborníci ze západočeské metropole mají nyní k dispozici jednu z aplikací pro připomínkové řízení, a to jako vůbec první z pilotních měst. Další výstupy budou v průběhu následujících měsíců přibývat.

Plzenskenovinky.cz informovala Mgr. Eva Barborková, tisková mluvčí Magistrátu města Plzně.

(jv,plzenskenovinky.cz foto:arch.mmp)