Svátek má: Michaela

Regiony

Velikost textu:

Plzeň připravuje novelizaci svého cyklogenerelu

Plzeň připravuje novelizaci svého cyklogenerelu

Cyklogenerel města Plzně bude rozšířen o další kapitoly. Stane se komplexním dokumentem v oblasti cyklodopravy.

Ilustrační foto
23. září 2021 - 07:00

Rada města Plzně schválila podobu a strukturu nového Cyklogenerelu města Plzně, který nově zahrne i kategorizaci tras, systémový přístup k vyznačování cyklotras, značení cykloobjížděk, odstavování kol a majetkové prověření tras či cykloparkování v Plzni.

„Opatření při řešení epidemie covid-19 byla akceleračním prvkem, který dostal na kola další nové uživatele. Velkým rozvojem procházejí díky novým technologiím i kola a další vozítka na elektrický pohon (mikromobilita). Tyto vlivy je třeba zohlednit v přístupu města, neboť z nich plyne jak změna v chování uživatelů infrastruktury pro cyklisty, tak i nároky na infrastrukturu samotnou či zajištění bezpečnosti a plynulosti dotčených druhů doprav,“ vysvětlil Michal Vozobule, náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí

„Město Plzeň má platný Generel cyklistických tras města Plzně, který prochází pravidelnou aktualizací. Vzhledem k narůstajícímu počtu cyklistů, koloběžkářů, uživatelů segwayů a podobně je třeba aktualizovat nejen samotný cyklogenerel jako plán cyklostezek, ale doplnit tento strategický dokument o další segmenty, které z něj udělají komplexní dokument odpovídající stávajícím potřebám města Plzně v cyklodopravě,“ uvedl Jan Hakl, vedoucí Úseku veřejné dopravy a cyklodopravy Správy veřejného statku města Plzně.

Jedním z cílů schválení pravidel je postupné vytvoření sítě hlavních tras, které umožní rychlejší dopravu cyklistům zejména pro denní dojížďku do zaměstnání či škol, a jejichž parametry by měly do cyklodopravy nalákat další uživatele. Zvýšení komfortu pro cyklisty by měl přinést také systémový přístup v parkování kol i řešení značení objížděk.

Město Plzeň oživuje plán tramvajové trati na Vinice

Významným zdrojem podkladů pro zpracování nového Cyklogenerelu města Plzně je Plán udržitelné mobility metropolitní oblasti, jehož zpracování právě probíhá a odkud budou do Cyklogenerelu města Plzně čerpána data a výstupy z analytické i návrhové části. Z tohoto důvodu je termín dokončení nového Cyklogenerelu stanoven až po dokončení plánu.

Cyklogenerel bude obsahovat klíčové segmenty zahrnující vybrané oblasti cyklodopravy na území města Plzně, kterými jsou:
  • Principy pro nový Cyklogenerel města Plzně
  • Kategorizace cyklistických tras a jejich základní parametry
  • Metodika stanovování dopravně-inženýrských opatření (tzv. cykloDIO) pro cyklodopravu na území Statutárního města Plzeň aneb „Manuál plzeňských cykloobjížděk“
  • Pravidla cykloparkování v Plzni aneb „Manuál pro všechny, kteří chtějí vytvářet cykloparkoviště“

Plzenskenovinky.cz informovala Mgr. Eva Barborková, tisková mluvčí Magistrátu města Plzně.

(jv,plzenskenovinky.cz foto:arch.mmp.)