Svátek má: Libuše|Amálie

Regiony

Velikost textu:

Plzeň podpoří projekty v oblasti prevence kriminality

Plzeň podpoří projekty v oblasti prevence kriminality

Celkem 298 tisíc korun poskytne město Plzeň na projekty týkající se prevence kriminality. Návrh odsouhlasili radní, schválit ho musí ještě Zastupitelstvo města Plzně.

Ilustrační foto
22. května 2019 - 07:00

Komise bezpečnosti, protidrogové prevence a kriminality vyhlásila daný dotační program na rok 2019 v únoru letošního roku. Obdržela celkem 13 žádostí o podporu.

„Cílem poskytnutí dotací v oblasti prevence kriminality je předcházet společensky nežádoucím jevům a jejich nejzávažnější formě – trestné činnosti. Podpořeny jsou zejména projekty s dlouhodobým charakterem činnosti, významné jednorázové projekty nebo programy zcela nové, které mohou přispět k řešení aktuální bezpečnostní situace ve městě. Dále jdou peníze na sociální nebo situační prevenci kriminality, popřípadě na poskytování informací občanům o možnostech ochrany před zločinem,“ uvedl radní pro oblast bezpečnosti Martin Zrzavecký.


Společnost Tady a Teď, o. p. s. získá 30 tisíc korun na letní týdenní motivační pobyt pro klienty svého střediska. Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy vybaví konzultační místnost krizového centra Plus a připraví prostředí krizového centra na kontakt s dětmi a mladými lidmi v tíživé situaci. Příspěvek města činí 20 tisíc korun. Celkem 30 tisíc korun obdrží Duha Kopretina Plzeň na projekt Kopretina 2019. Středisko křesťanské pomoci Plzeň připravilo akci Šlapu, šlapeš, šlapeme, na kole dál dojedeme, která podpoří osoby rozhodnuté řešit problém závislosti na návykových látkách, udělená částka činí 29 tisíc korun. Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Plzeň obdrží 20 tisíc korun na doučování dětí ze sociálně znevýhodněných rodin.

Ponton z. s. v rámci projektu NZDM Pixla poskytuje sociální službu, která podporuje děti a mladé lidi vyrůstající v prostředí sociálního vyloučení při jejich dospívání formou poradenství a zprostředkování bezpečného prostředí pro trávení volného času. Výše podpory od města činí 20 tisíc korun. Středisko následné péče POINT 14 z. ú. obdrží 30 tisíc korun na pomoc lidem s drogovými delikty, kteří opouštějí věznici a projevili zájem o resocializaci v chráněném prostředí, a osm tisíc korun na Dámský klub, který reaguje na potřeby žen užívajících návykové látky, jež žijí zejména na ulici. SHM Klub Plzeň z. s. připravil pro letošní rok projekt JÁ a TY to jsme MY, který jepreventivním programem zaměřeným na podporu a rozvoj života dětí a mládeže ve vrstevnické skupině. Získá od města 31 tisíc korun.Člověk v tísni, o. p. s. dostane 30 tisíc korun na vzdělávání pracovníků probačního a resocializačního programu pro mládež a pro dospělé Na cestě k odpovědnosti. ARTEDA z. s. získá finanční podporu (30 tisíc korun) na výchovná opatření pro nezletilé a mladistvé, která jsou realizována formou preventivního programu OPAK / HOLKY naopak / Just Girly things a probačního programu NABOSO. Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z. s. požádalo o dotaci na Mentoringové preventivní programy pro podporu rodin a dětí s rizikem ohrožení vývoje a společenského začlenění, získá 20 tisíc korun.

Plzenskenovinky.cz informovala RNDr. Marie Fialová, redaktorka Magistrátu města Plzně.

(jv,plzenskenovinky.cz foto:arch.)