Svátek má: Lýdie

Regiony

Velikost textu:

Orientační měření NO2 upozorňuje na místa silně znečištěná dopravou

Orientační měření NO2 upozorňuje na místa silně znečištěná dopravou

Aktuální vědecké poznatky ukazují, že znečištění ovzduší oxidem dusičitým (NO2) může představovat riziko pro lidské zdraví i v hodnotách, které splňují platné limity.

Ilustrační foto
22. července 2019 - 07:00

V Plzni a v dalších 8 krajských městech České republiky se proto projekt Centra pro životní prostředí a zdraví se pokusil zmapovat míru znečištění ovzduší oxidem dusičitým. V Plzni bylo za pomoci tzv. pasivních vzorkovačů provedeno čtyřtýdenní orientační měření znečištění na 27 převážně dopravně zatížených lokalit& aacute;c h, a to zejména na místech, kde nejsou umístěny stacionární monitorovací stanice. V Plzni byla naměřena nejvyšší hodnota znečištění na Karlovarské třídě, přičemž horší situaci projekt zaznamenal jen na některých místech Prahy a Brna. Tato dvě města navíc dle výsledků stabilního monitoringu stále překračují platný limit znečištění oxidem dusičitým.

„V Plzni jsme nejvyšší hodnotu znečištění naměřili na Karlovarské třídě 32, konkrétně 52,1 μg/m3. Další místa s vysokou mírou znečištění jsme zaznamenali v ulici U Prazdroje (47 μg/m3),  u přechodu v Sukově ulici (46,4 μg/m3), v Přemyslově ulici nedaleko obchodního centra Plaza (45,3 μg/m3), na Karlovarské nedaleko tramvajové zastávky B. Němcové (42 μg/m3), a v centru města na Klatovské třídě u křížení s Havlíčkovou ulicí (41, 4 μg/ m3),“ uvedl MUDr. Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví a dodal:  „Druhou nejnižší hodnotu znečištění jsme zaznamenali v Pražské ulici v sousedství monitorovací stanice, které má údajně reprezentovat dopravně zatíženou lokalitu Plzně. Mám proto pochybnost, zda je poklidný břeh Mlýnské strouhy opravu vhodné považovat za příklad takového místa, když znečištění tu dosahovalo sotva polovičních hodnot ve srovnání s místy s nejvyšším znečištěním.“

Během března a dubna byly na čtyři týdny umístěny pasivní vzorkovače na 200 místech s různou mírou dopravní zátěže. K vyhodnocení ve švýcarské akreditované laboratoři jich bylo odesláno 192, neboť 8 jich bylo ukradeno nebo zničeno.

„Zdravotní účinky znečištění oxidem dusičitým jsou v posledních letech studovány zejména ve Španělsku. Je prokazován význam ovlivnění vývoje psychických funkcí a chování při expozici nad 30 μg/m3 NO2 v průběhu těhotenství. Bylo pozorováno ovlivnění chování dětí v 15 měsících, při vyšetřování dětí ve 4 až 5 letech jsou zjišťovány změny pozornosti. Expozice NO2 ve vyšším věku dětí snižuje rychlost neuropsychického vývoje. Studie z Londýna prokazuje při koncentracích NO2 nad 40 μg/m3 zvýšení výskytu  Alzheimerovy  choroby“, uvedl MUDr. Radim Šrám, DrSc., předseda Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR.Hlavním zdrojem oxidů dusíku jsou vysokoteplotní procesy ve spalovacích motorech a stacionárních zdrojích (elektrárny, teplárny, plynové kotle, spalovny odpadů atd.). Česká republika má plnit limity pro znečištění oxidem dusičitým už od ledna 2010, ale ministerstvo životního prostředí požádalo o poskytnutí výjimky pro Prahu, Brno, Ostravu a Ústí nad Labem, aby mohlo splnit limity až od 1. ledna 2015. Ani prodloužená lhůta ale nestačila a znečištění ovzduší v Praze a v Brně nadále překračuje limity stanovené evropskou směrnicí o ovzduší.

Plzenskenovinky.cz informoval MUDr. Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví.

(jv,plzenskenovinky.cz foto:arch.p3)