Svátek má: Laura

Regiony

Velikost textu:

Ocenění města Plzně převzalo sedm plzeňských osobností

Ocenění města Plzně převzalo sedm plzeňských osobností

Slavnostního předání ocenění se společně s primátorem Martinem Baxou zúčastnili náměstkyně Eliška Bartáková, radní David Šlouf, poslanci Parlamentu České republiky, biskup Tomáš Holub či zástupci Plzeňského kraje.

Primátor Martin Baxa a ocenění
29. října 2019 - 07:00

Primátor města Plzně Martin Baxa udělil u příležitosti 101. výročí samostatného Československa Cenu města Plzně lékařce Mileně Králíčkové. Při slavnostním shromáždění v Obřadní síni plzeňské radnice dále ocenil šest významných osobností historickou Pečetí města Plzně. Plaketu obdrželi historik a archivář Jaroslav Douša, architektka Anna Hostičková, spoluzakladatel muzea americké armády Patton Memorial Pilsen Milan Jíša, výtvarník, signatář Charty 77, politik Vladimír Líbal, režisér, scénárista a kameraman Jan Loučím a památkář Petr Marovič. Slavnostního předání ocenění se společně s primátorem Martinem Baxou zúčastnili náměstkyně Eliška Bartáková, radní David Šlouf, poslanci Parlamentu České republiky, biskup Tomáš Holub či zástupci Plzeňského kraje.

Primátor Martin Baxa ve svém proslovu připomněl, že ocenění města Plzně jsou udělována u příležitosti 101. výročí vzniku samostatného Československa a současně blížícího se 30. výročí sametové revoluce. „Cena města Plzně a městská historická pečeť jsou významná ocenění, jsem rád, že naše město má v jejich podobě možnost oceňovat občany, kteří vynikli ve své práci, kteří svá povolání cítí spíše jako poslání, kteří svým umem, nápady, poctivostí a znalostmi obohacují nejen sami sebe a svou práci, ale především nás všechny. A také oceňovat ty, kteří ve svém životě neuhnuli ze svého názoru a dokázali se za něj postavit i za cenu perzekucí. Považuji tedy přímo za svoji povinnost právě tyto lidi oceňovat. Tito lidé představují hodnoty, které, jakkoliv jsou dnes tolik znejistělé, jsou pro nás důležité,“ uvedl ve svém proslovu primátor města Plzně Martin Baxa.Cenu města Plzně získala lékařka Milena Králíčková, která pracuje od roku 1996 na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni, je lékařkou na Gynekologicko-porodnické klinice ve Fakultní nemocnici v Plzni a prorektorkou Univerzity Karlovy pro studijní záležitosti.

Historickou Pečeť města Plzně získaly následující osobnosti:
  • Jaroslav Douša za dlouholeté a přínosné působení v Archivu města Plzně, rozsáhlé aktivity v oboru archivnictví, organizování přednášek a exkurzí pro studenty.
  • Anna Hostičková za přínosné působení na poli plzeňské architektury, včetně působení v Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, popularizaci historie a plzeňské architektury a organizování přednášek.
  • Milan Jíša za zásluhy při zakládání a následném vedení Muzea generála Pattona v Plzni, aktivní udržování odkazu generála G. S. Pattona v období totality a za dlouholeté zásluhy při organizování Slavností svobody v Plzni.
  • Vladimír Líbal za přínosné působení na poli kultury a umění, angažovanost v občanském životě, aktivity ve výtvarném, divadelním a literárním světě a za dlouholeté působení v čele Odboru kultury Magistrátu města Plzně.
  • Jan Loučím za dlouholeté zásluhy v oblasti filmové tvorby a dokumentaristiky, především dokumenty zachycující významné plzeňské akce a události nebo časosběrné snímky rekonstrukcí a staveb plzeňských lokalit.
  • Petr Marovič za dlouholeté působení v Odboru památkové péče Magistrátu města Plzně, především aktivní činnost pro záchranu a ochranu památkových hodnot města Plzně.

Plzenskenovinky.cz informovala Mgr. Adriana Jarošová za tiskové oddělení Magistrátu města Plzně.

(jv,plzenskenovinky.cz foto:arch.mmp)