Svátek má: Vendelín

Regiony

Velikost textu:

Na Valše proběhla diskuse s občany o nové Územní studii Valcha

Na Valše proběhla diskuse s občany o nové Územní studii Valcha

O novém návrhu řešení Územní studie na Valše přišlo v minulém týdnu diskutovat 70 místních obyvatel.

Diskuse s občany
5. října 2021 - 07:00

V tělocvičně TJ Sokolu Valcha seznámili zástupci Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně a zástupci Městského obvodu Plzeň 3 občany s navrženými úpravami pro obnovu a rozvoj území na Valše. Během více než dvouhodinového setkání se hovořilo o plánech na zvýšení kapacity parkování, péči o veřejná prostranství, možnostech zadržování dešťové vody v krajině a její odvádění do Lučního potoka a v neposlední řadě o rozšíření a propojení cyklostezek s Plzní.

„Mám radost, že mají lidé zájem o to, co se děje v jejich okolí. Diskuze byla velmi zajímavá, byť místy docela bouřlivá a vzešlo z ní několik podnětů na doplnění studie,“ říká starosta centrálního plzeňského obvodu David Procházka.

Představený návrh, k němuž se zájemci mohou vyjadřovat až do 10. října 2021 na mail: ue.nezlp@anrobyv je dostupný na webu www.ukr.plzen.eu.

„Lokalita Valchy je historicky zatížena zaniklým průmyslem a aktuálně velkým developerským projektem, což přináší i řadu negativních vlivů. Pevně věřím, zpracovaná územní studie přispěje k zahojení bolavých míst Valchy,“ doplňuje první místostarosta městského obvodu Petr Baloun.

Snahu o zlepšení kvality bydlení na Valše dle potřeb jeho obyvatel potvrzuje také ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká. „Vnímám jako zásadní, aby navržené úpravy byly v souladu s potřebami místních obyvatel. Těší nás zájem občanů vyjádřit se k představenému návrhu, a proto jsme prodloužili možnost termínu pro zaslání připomínek do 10. října. Došlé připomínky vypořádáme a zohledníme při zpracování finálního návrhu Územní studie Valcha,“ dodává možnost zapojení veřejnosti ředitelka Irena Vostracká.

„Při přípravě studie jsme vycházeli z podrobných analýz oblasti, anket a dotazníkového šetření. Zohlednili jsme reálné požadavky a přání místních obyvatel. Navržené řešení se dotýká několika oblastí – bydlení, zeleně, dopravy nebo veřejného prostranství. Právě na přívětivosti při užívání prostoru stavíme naše návrhy,“ vysvětluje Ing. arch. Irena Langová z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.Mezi konkrétní návrhy patří označení klíčových veřejných prostranství a jejich oživení formou vytvoření venkovního zázemí pro setkávání a trávení volného času obyvatel nebo vymezení nezastavitelné plochy zeleně v sousedství spedičního areálu či v oblasti Lučního potoka. Četnost spojů MHD a špatná dostupnost jejich zastávek byly dalším klíčovým tématem setkání. Zpracované dokumentace slouží městu a městským obvodům jako podklad pro rozhodování o postupných úpravách v území nebo pro podávání žádostí o dotace. Realizace navržených úprav jsou řešeny v závislosti na finančních možnostech jednotlivých městských obvodů a dostupných dotačních programech.


Plzenskenovinky.cz informoval Mgr. Miroslav Knotek za Úřad městského obvodu Plzeň 3.

(jv,plzenskenovinky.cz foto:plzen3)