Svátek má: Kristián

Regiony

Velikost textu:

Na památkovou péči bude příští rok uvolněno více financí

Na památkovou péči bude příští rok uvolněno více financí

Na dotační programy v oblasti památkové péče pro rok 2020 je v rozpočtu Plzeňského kraje vyčleněna částka 28 milionů korun, což je o půl milionu více než v roce letošním.

Ilustrační foto
12. prosince 2019 - 07:00

Dotační program „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“. Cílem navrhovaného dotačního programu je efektivně přispívat při obnově kulturních památek Plzeňského kraje k zachování jejich kulturně historického charakteru a výpovědní hodnoty.

V rámci programu budou dotace poskytovány v následujících dotačních titulech:
  1. Dotace na stavební a restaurátorské práce související přímo se zachováním a obnovou památkové hodnoty a podstaty nemovité kulturní památky nebo nemovité národní kulturní památky. Jedná se zejména o obnovu střešního pláště, krovové konstrukce, fasád, výplní okenních a dveřních otvorů (repase a obnova původního řešení), o restaurování uměleckořemeslných prvků a děl výtvarných umění (detailů a nástěnných maleb) a o statické zajištění objektů.
  2. Dotace na restaurování ohrožených nemovitých kulturních památek - uměleckořemeslných a výtvarných děl umístěných v exteriéru.
  3. Dotace na restaurování varhan, které jsou součástí nemovité kulturní památky.
Dotační program „Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury; kopie sochařských děl v exteriéru; podpora tvorby plánů ochrany na území Plzeňského kraje“ pro rok 2020 souvisí s poskytováním dotací k zajištění zájmů památkové péče v regionu Plzeňského kraje. Cílem navrhovaného dotačního programu je podporovat obnovu a rehabilitaci staveb nebo jejich částí neprohlášených za kulturní památky na území památkových rezervací a zón, podporovat obnovu staveb drobné architektury místního významu, které nejsou prohlášeny za kulturní památky, podporovat zhotovení a instalaci kopií sochařských děl v exteriéru včetně konzervace a uložení originálů a podporovat tvorbu plánů ochrany památkových rezervací a zón.


V rámci programu budou dotace poskytovány v následujících dotačních titulech:
  1. Dotace na stavební a uměleckořemeslné práce přímo související se zachováním a obnovou původního řešení nemovitostí neprohlášených za kulturní památku, ale nacházejících se na území rezervací a zón.
  2. Dotace na stavební a uměleckořemeslné práce související přímo se záchranou a obnovou staveb drobné architektury dotvářejících kulturní krajinu, které nejsou prohlášeny za kulturní památky a nenacházejí se na území památkové rezervace nebo zóny. Dotační titul se nevztahuje na objekty dle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech.
  3. Dotace na zhotovení a instalaci kopií sochařských děl či jejich souborů nacházejících se v exteriéru, které pro jejich špatný stav není možné dále zachovat na místě, a proto je nezbytná jejich náhrada, a na konzervaci a uložení původních sochařských děl, která byla nahrazena kopií (např. lapidárium, muzeum, depozitář).
  4. Podpora tvorby plánů ochrany památkových rezervací  a zón – nově vyhlášený dotační titul od r. 2020, žádat lze na příspěvek na tvorbu plánu ochrany památkových rezervací a zón, případně na tvorbu dílčí etapy plánu ochrany, žadateli mohou být obce nacházející se na území Plzeňského kraje, pro jejichž území se má plán ochrany vytvářet nebo se již vytváří.
Dotace z obou dotačních programů budou poskytovány zejména na objekty, které jsou ve špatném technickém stavu, nebo objekty, jejichž obnova je již rozpracována a její nedokončení by vedlo k nevratnému poškození památkových a historických hodnot objektů.

V rámci dotačního programu „Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje“ pro rok 2020 budou poskytovány dotace na podporu péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa, zejména na udržovací a obnovovací stavebně-technické práce, restaurování a statické zajištění stávajících pomníků, válečných hrobů a pietních míst, v případě pamětních desek může být dotace určena v odůvodněných případech i na jejich zhotovení.

Cílem Programu je podpořit péči o pomníky, válečné hroby a pietní místa jako připomínek historických událostí, československého odboje, boje proti totalitním režimům, obětí I. světové války, nacistického teroru v letech 1938–1945 a komunistického režimu, což je důležité pro zachování povědomí o historii na území Plzeňského kraje spjaté především s obdobím první poloviny 20. století a existencí Československa.

Plzeňskénovinky.cz  informovala Mgr. Alena Marešová, tisková mluvčí Krajského úřadu Plzeňského kraje.

(jv,plzenskenovinky.cz,foto:arch.mmplzen)