Svátek má: Zlata

Regiony

Velikost textu:

Na Juránkovu chatu z české strany - 12.ročník!

Na Juránkovu chatu z české strany - 12.ročník!

Destinační spolek Železnorudsko organizuje ve spolupráci s občanským sdružením „Otevřená Šumava“ a kulturním sdružením „Přes hranici“, další ročník setkání a pochodu k Juránkově chatě.

Setkání na Juránkově chatě
9. září 2021 - 07:00

Dvanácté setkání českých a německých turistů na místě Juránkovy chaty. Zahájení celé akce je v sobotu, 11. září od 12,00 hod u Juránkovy chaty. Sraz účastníků této akce je u bývalé Celnice v Alžbětíně a nástupním místem je prostor u repliky sklářské pece u státní hranice.

V 9.00 hod vyrazíme společně na Svaroh. Dále je možný přístup po nejbližší možné spojnici od státní hranice k Juránkově chatě a zpět (z německé strany je to trasa Scheiben – Juránkova chata.) „Destinační spolek Železnorudska získal Rozhodnutí od Správy NP Šumava ke vstupu pouze po naučné stezce „Sklářská“ vedoucí údolím Svarožné ke státní hranici a dále k Juránkově chatě a k uspořádání setkání na vrcholu Svarohu u bývalé Juránkovy chaty“ sděluje úvodem Ing. Michal Šnebergr za organizátory akce.

„Jde o jednu z mála akcí na česko – bavorské hranici v tomto roce. Našimi partnery, tak jak v minulých letech, jsou naši sousedé z Lohbergu a Lamu. Turistický pochod a setkání je již tradičním zážitkem pro opravdové šumavské patrioty, obdivovatele Šumavy, setkáním lyžařů v místech „kde se psala historie lyžování zlatým písmem“ a společným setkáním se sousedy z Bavorska. “ říká závěrem Ing. Tomáš Horek, předseda DSŽ.

Juránkova chata byla v postavena roku 1922, později zvětšena. Dnes z ní zbyly ruiny. Ležela v nadmořské výšce 1330 m a byla tak nejvýše položenou horskou chatou v zemi. Byla přístupná po tzv. Arnově stezce vedoucí z Rozvodí mezi horou Špičák a Jezerní stěnou a nacházela se na důležité křižovatce turistických tras. V okolí se na svahu dokonce konaly lyžařské závody – 1. velká sjezdová cena Šumavy (1935). Tato oblast je dnes chráněna, buď jako přírodní památka, národní přírodní rezervace nebo dokonce jako „zvláště chráněná část přírody“. Celá oblast je tak pro turisty uzavřena, z bavorské strany sem vedou značené turistické stezky, z německé strany je tato lokalita chráněna v podobném režimu jako česká.

Příchozí na toto setkání si prohlédnou bavorský vrchol Svarohu, pamětní desku, a i trůn Krále zmizelé Šumavy, pana Emila Kinzla, na jehož poselství a proslov se všichni těšíme.

Vstup do PP Královský hvozd a jejího ochranného pásma mimo označené trasy je omezen na vstup jediné skupiny návštěvníků v počtu maximálně 100 osob dne 11. září 2021. Vstupujícím osobám je umožněno pohybovat se mimo značené trasy přírodní památky a jejího ochranného pásma pouze po lesní komunikaci vedoucí údolím Svarožné těsně při levém břehu toku Svarožná až ke státní hranici (komunikace je napojena na veřejně přístupnou naučnou stezku „Sklářská“).Dále je umožněno na vrcholu Svarohu vstupovat po nejbližší možné spojnici od státní hranice k ruinám Juránkovy chaty a zpět. Při tom je nutné maximálně šetřit všechny složky přírodního prostředí a v území zachovávat klid. Jakýkoli jiný vstup skupiny či jednotlivců ať už před nebo po skončení setkání na Juránkově chatě do přírodní památky a jejího ochranného pásma není možný. Výrok rozhodnutí předpokládá, že skupina osob využije k přesunu od státní hranice na toku Svarožné ke státní hranici u Juránkovy chaty bavorské cesty na území SRN. Rozhodnutí současně umožňuje osobám pouze vstupovat tiše a ohleduplně do biotopů chráněné fauny.

Osoby jsou povinny procházet územím v ucelené skupině a chovat se tak, aby rušení živočichů omezily na minimum.Organizátoři setkání upozorňují a vyzývají k dodržování stanovených podmínek CHKOŠ. V neposlední řadě pořadatelé setkání upozorňují na dodržování v dané chvíli platných epidemiologických opatření v době konání akce aktuální.Plzenskenovinky.cz informoval Ing.Tomáš Horek, předseda destinačního spolku Železnorudska.

(jv,plzenskenovinky.cz informoval foto:Destinační spolek Železnorudska)