Svátek má: Kristián

Regiony

Velikost textu:

Ministr zemědělství převzal petici za zdravou krajinu s tisíci podpisů

Ministr zemědělství převzal petici za zdravou krajinu s tisíci podpisů

Zástupci České společnosti ornitologické a Českomoravské myslivecké jednoty předali ministrovi zemědělství Miroslavu Tomanovi petici Vraťme život do krajiny.

Předání petice
9. prosince 2019 - 07:00

Petice, kterou podepsalo 56 602 lidí, žádá  ministra o vytvoření podmínek pro zemědělce, aby mohli hospodařit s ohledem na krajinu a život v ní. Ornitologové a myslivci poukazují především na enormní úbytek ptáků a dalších živočichů z naší krajiny vlivem intenzivního zemědělství za posledních 60 let a zejména po roce 2004 po vstupu do EU. Ministr Toman slíbil, že se požadavky petice bude zabývat.

Více prostoru pro pestrou a živou krajinu a méně intenzivního zemědělství. To požaduje petice Vraťme život do krajiny. Ornitologové a myslivci v ní apelují na ministra zemědělství, aby požadavky zahrnul do plánu právě projednávané reformy Společné zemědělské politiky Evropské unie na roky 2021–2027.

„Ministr nám řekl, že naše požadavky jsou legitimní a je si vědom toho, že problém intenzivního zemědělství existuje. Zároveň potvrdil, že s námi sdílí požadavek na zdravou krajinu," řekl ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek poté, co ministrovi v jeho kanceláři předal petici.

Petici podepsalo 56 602 lidí a několik desítek z nich přišlo přímo před budovu ministerstva zemědělství na akci předání petice.

„Jsem rád, že dnes došlo k dohodě s ministerstvem zemědělství. Věříme, že petice bude mít přínos a přispěje k návratu ptactva a drobné zvěře do krajiny," řekl předseda Českomoravské myslivecké jednoty Jiří Janota.

Ministr Miroslav Toman při jednání se členy petičního výboru mimo jiné zmínil i letošní problém s hraboši a navrhl, že by zemědělci mohli dostávat podporu na biologickou ochranu.

„Jednalo by se například o berličky a budky pro dravce, na které nyní mají možnost podpory pouze myslivci. Rozšíření i pro zemědělce bychom přivítali. Zároveň ale upozorňujeme, že mnohem vhodnější řešení jsou přirozené posedy v podobě stromů, křovin a remízků," vysvětluje zemědělský specialista České společnosti ornitologické Václav Zámečník.Ministr současně zmínil, že návrh opatření do Společné zemědělské politiky po roce 2020 je stále otevřený a je tak možné jeho případné doplnění o nové programy zacílené na ochranu ohrožených druhů.

Aktu předání petice se před ministerstvem zúčastnilo několik desítek lidí včetně profesora Jakuba Hrušky a soukromého zemědělce Martina Hutaře. S počtem 56 tisíc signatářů se petice Vraťme život do krajiny řadí mezi nejúspěšnější petice v oblasti životního prostředí.

„Dokazuje to, že veřejnost si velmi dobře uvědomuje problémy spojené s intenzivním zemědělstvím a má chuť se zapojit do jejich řešení. Děkujeme všem, kteří petici podepsali a podpořili. Předáním petice naše práce ale nekončí, pokračujeme v dalším jednání s politiky včetně europoslanců a dál budeme spolupracovat s vlastníky půdy, hospodáři a zemědělci na vytváření krajiny přátelské pro ptáky a další živočichy. Je to pro nás především velký závazek do budoucna," říká Vermouzek.

Trend ubývání polních ptáků se u nás významně prohloubil poté, co zemědělství začala prostřednictvím dotací ovlivňovat Společná zemědělská politika Evropské unie.


„Zemědělci získali prostředky na hnojiva a pesticidy, stejně tak si mohou dovolit výkonnější techniku. Snaha o co největší efektivitu hospodaření, podpořená rychlejšími stroji a účinnými chemickými prostředky, vytlačuje z krajiny vše živé," popisuje Zámečník.

Autoři petice ornitologové a myslivci jsou proto přesvědčení, že prudký úbytek druhové pestrosti zemědělské krajiny zastaví jen výrazná reforma Společné zemědělské politiky, o jejíž podobě na roky 2021–2027 se bude rozhodovat v následujících týdnech a měsících.

Plzeňskénovinky.cz informoval Zdeněk Vermouzek, ředitel ČSO.

(jv,plzenskenovinky.cz,foto:arch.)