Svátek má: Zlata

Regiony

Velikost textu:

Město Plzeň oživuje plán tramvajové trati na Vinice

Město Plzeň oživuje plán tramvajové trati na Vinice

S rozvojem města Plzně vzniká potřeba rozšiřovat i síť veřejné dopravy. Posílením páteře plzeňské městské hromadné dopravy (MHD), tedy tramvajové sítě, je možné zrychlit a zpříjemnit dopravu z plzeňských lokalit Vinice i Sylván, kde se očekává další rozvoj bytové výstavby.

Vizualizace
11. září 2021 - 07:00

Projekt nové tramvaje na Vinice tak představí občanům zástupci města Plzně přímo v tramvaji v ulici Na Chmelnicích, tedy v místě, jímž by měla v budoucnu jezdit po kolejích.

„Plzeň dlouhodobě podporuje a chce podporovat veřejnou dopravu, která je páteří dopravy po městě. Nejvýznamnějším prvkem městské dopravy v Plzni je tramvajová síť, která je velmi rychlá díky tratím odděleným od ostatní dopravy. Že umíme stavět tramvajové tratě jsme si úspěšně vyzkoušeli nedávno, když jsme v roce 2019 otevřeli prodlouženou tramvajovou trať na Borská pole za 616 milionů korun včetně DPH. To ulevilo cestujícím, z centra města je tramvaj doveze až k univerzitě a městskému industriálnímu parku Borská pole. Stejně tak by se mohlo v budoucnu ulevit i obyvatelům Vinic a Sylvánu,“ řekl primátor Martin Baxa.  

Vzhledem k tomu, že se Plzeň rozrůstá, hledají dopravní odborníci řešení, jak vylepšovat a posilovat i síť linek MHD. V případě sídliště Vinice obsluhovaného nyní hlavně autobusy linky 41 se jako řešení nabízí právě tramvaj. Tramvaje jedou po samostatně vedených kolejích, aniž by se jich dopravní zácpy nějak dotkly, tedy bez vlivu na jízdní řád. Na Severním Předměstí jezdí tramvaj zatím jen z Košutky a Bolevce, výhledově by se mohla přidat právě ještě trojka z Vinic.

„Chceme občanům nabídnout rychlejší a komfortnější spojení linkami MHD z Vinic do centra města. Z Vinic k nádraží by si tramvají mohli zkrátit cestu až o 7 minut. Elektrický pohon navíc eliminuje výfukové plyny z autobusů nejen v centru města, ale i na Vinicích,“ řekl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

„S rozšířením tramvajové tratě na Vinice se počítalo již při výstavbě ulice Na Chmelnicích, kde je uprostřed zelený pás, který lze s výhodou využít. Autobusová linka číslo 41, která na Vinice dnes jezdí, ale už teď vozí podobné množství cestujících jako tramvaj z Bolevce, očekávaný další rozvoj Vinic nás tak vede k včasnému zahájení přípravy tak významného projektu,“ dodal Michal Vozobule.

„Na Vinicích, v ulici Na Chmelnicích, lze ukončení linky číslo 3 řešit bez klasické točky, jak ji v Plzni známe. Tramvaje se na konečné fyzicky otáčet nemusejí, směr jízdy změní jen řidič, který se přesune na druhé stanoviště obousměrného vozu,“ popsal chystaný záměr vedoucí Úseku veřejné dopravy a cyklodopravy Správy veřejného statku města Plzně Jan Hakl.

V ulici Na Chmelnicích je možné postavit 1,5 kilometru dlouhý dvoukolejový tramvajový úsek, jenž se má stát součástí tramvajové linky číslo 3 v trase Vinice – Sady Pětatřicátníků – Hlavní nádraží – Mikulášské náměstí, která by měla rozšířit nabídku spojů také pro cestující z centrální části města.

V pátek 3.září se otevře nová plzeňská stezka v ulici Na Sudech

„Nový úsek začíná za křižovatkou s Karlovarskou odbočkou do zeleného dělícího pásu ulice Na Chmelnicích. Jeho konečná je umístěna za křižovatkou s ulicí Znojemská. V návrhu jsou zastávky u křižovatek Nad ZOO, Brněnská, Sedlecká a Znojemská umístěné tak, aby k nim převážná většina obyvatel sídliště Vinice měla pohodlnou docházkovou vzdálenost. K úpravě bude muset případně dojít i na druhé plánované konečné na Mikulášském náměstí, kde by měla vzniknout odstavná kolej pro čekající tramvaj,“ vysvětlil Jan Hakl.

Plán počítá s moderními technologiemi, které v kombinaci s novými tramvajovými vozidly zaručí minimalizaci hluku a vibrací. Se stavbou trati může proběhnout i celková úprava vlastní ulice Na Chmelnicích, při které se zvýší počet parkovacích míst, přibude zeleň a cyklostezky. Při této komplexní úpravě jsou navržena i čtyři stromořadí v celé délce ulice. Změnou zdroje napájení veřejné dopravy na elektřinu, kterou je možné v Česku získávat i z lokálních, čistých a obnovitelných zdrojů, přispěje město Plzeň také k plnění závazku plynoucího z evropské směrnice o čistých vozidlech.Plzenskenovinky.cz informovala Mgr. Eva Barborková, tisková mluvčí Magistrátu města Plzně.

(jv,plzenskenovinky.cz foto:arch.mmp.)