Svátek má: Bohuslava

Regiony

Velikost textu:

Město Plzeň a BOHEMIA SEKT se budou vzájemně propagovat

Město Plzeň a BOHEMIA SEKT se budou vzájemně propagovat

Zástupci města Plzně a společnosti BOHEMIA SEKT podepsali v pátek 17. května na plzeňské radnici smlouvu o spolupráci na rok 2019.

Z podpisu Smlouvy
18. května 2019 - 07:00

Zástupci města Plzně a společnosti BOHEMIA SEKT podepsali v pátek 17. května na plzeňské radnici smlouvu o spolupráci na rok 2019. Podle ní se budou město a BOHEMIA SEKT vzájemně propagovat ve svých informačních a prezentačních materiálech, na veletrzích cestovního ruchu a podobných akcích. Dále budou společně dělat reklamu plzeňským turistickým cílům v domácích i zahraničních médiích a také spolupracovat při významných kulturních a společenských akcích nadregionálního významu. Deklaraci podepsali primátor města Plzně Martin Baxa a ředitel společnosti Ondřej Beránek.

„Těší mě, že spolupracujeme s jednou z nejvýznamnějších firem v našem regionu, která funguje již 70 let a neodmyslitelně k němu patří. Spolupráce s výrobcem dlouhodobě nejoblíbenější značky sektů v České republice je tak pro propagaci Plzně doma i v zahraničí určitě velkým přínosem,“ uvedl primátor Martin Baxa. Slavnostního aktu se za město zúčastnily také náměstkyně primátora Eliška Bartáková a radní Lucie Kantorová.

„Tradice výroby sektů je ve Starém Plzenci hluboce zakořeněna a je nedílnou součástí historie celého kraje. Stejně tak už lze za tradici považovat i naši spolupráci s městem Plzeň. Velmi nás těší, že partnerství úspěšně funguje a řadu let přispívá k rozvoji a pozitivní propagaci zdejšího regionu,“ uvedl ředitel společnosti BOHEMIA SEKT Ondřej Beránek.K akcím, jichž se dohoda týká, patří například Slavnosti svobody či listopadové oslavy 30. výročí sametové revoluce. BOHEMIA SEKT se rovněž zapojí do červnového Festivalu industriálních objektů, kdy umožní vstup do svého areálu, a také do programu oslav vzniku Československa, kdy si bude moci 28. října veřejnost prohlédnout prostory společnosti za symbolické vstupné 28 korun.        

Ve smlouvě je zakotvena také výměna informací v oblasti legislativního monitoringu Evropské unie, České republiky a Plzeňského kraje, a to především v oblasti nových možností získávání finančních zdrojů a zprostředkování kontaktů k tomu potřebných.

Plzeňskénovinky.cz informovala RNDr. Marie Fialová, tiskové oddělení. Kancelář primátora m. Plzně

(jv,plzenskenovinky.cz,foto:mmplzen)