Svátek má: Hedvika

Regiony

Velikost textu:

Letošní hnízdní sezóna sýčků obecných je u konce

Letošní hnízdní sezóna sýčků obecných je u konce

Ochránci z České společnosti ornitologické a Ústavu biologie obratlovců AV ČR hodnotí sezónu jako úspěšnou.

Mláďata sýčka
6. července 2019 - 07:00

Sýčci vyvedli minimálně 59 mláďat, to je o třetinu víc než loni. Ornitologové dále vyvěšovali budky, zabezpečovali technické pasti a s vlastníky pozemků vyjednávali změny v hospodaření. Intenzivní zemědělství a s ním spojený úbytek hmyzu je hlavní příčinou toho, že nyní u nás zbývá asi 100 párů této dříve běžné sovy.

Milým překvapením sýččí hnízdní sezóny byl nález hnízda se sedmi mláďaty. „Sýčci mají zpravidla 3 až 5 vajíček. Podle našich informací jde v České republice o historicky nejvyšší počet mláďat na jednu snůšku," komentuje jednu se zajímavostí hnízdní sezóny Ochránci z České společnosti ornitologické a Ústavu biologie obratlovců AV ČR hodnotí sezónu jako úspěšnou. hlavní koordinátor ochrany sýčků z České společnosti ornitologické.

Ornitologové celkem letos zkontrolovali v severních Čechách, kde žije nejsilnější česká populace sýčků, přes 300 lokalit. Na 54 z nich zjistili přítomnost sýčků, hnízdění potom na 29 lokalitách a spočítali 59 mláďat.

„Bohužel jen malá část sýčků se dožije následujícího roku. Tato malá sovička často umírá pod koly aut nebo v technických pastech, jako jsou napáječky pro dobytek, komíny, roury či sudy s vodou," vysvětluje Šálek.

Stejně jako v předchozích letech, i letos ornitologové vyvěšovali budky zabezpečené před predátory. K sezóně 2019 bylo pro sýčky připraveno 99 budek. „Páry obsadily 11 našich budek, přičemž 8 hnízdění bylo úspěšných a vylíhlo se 29 mláďat. Celkově sýčkové navštívili 27% našich budek, ať už se jednalo o hnízdění nebo o pouhé prozkoumání. Oproti celorepublikovému průměru, který se pohybuje kolem jednoho procenta, je to zásadní rozdíl. Znamená to, že jsme se rozhodli jít správnou cestou, když jsme umisťovali budky na místa, která sýčci nejvíce využívají, namísto abychom je rozmísťovali po farmách plošně," říká Šálek.

Prázdniny začínají, pojďte sčítat čápy

Aby mohli monitorovat sýčky ještě lépe, ornitologové letos poprvé instalovali také tzv. chytré budky s kamerami, které zaznamenávaly dění u vstupu a v hnízdní komůrce. „Mohli jsme sledovat, jakou kořist si sýčci nosí do budky a tím i například lépe pochopit, který typ potravy je v jednotlivých fázích hnízdění důležitý," vysvětluje Miroslav Bažant, terénní pracovník ochrany sýčků z České společnosti ornitologické.

Vybrané záběry ze života sýčků jsou k dizpozici na webu https://www.birdlife.cz/zaznamy-z-budky-sycka/

V letošní hnízdní sezóně ornitologové poprvé připravili pro sýčky na loukách s pásovou sečí bidýlka, odkud by mohli lépe lovit. Osvědčily se a sýčkové je začali využívat okamžitě.

Plzenskenovinky.cz informovali ochránci z České společnosti ornitologické.

(jv,plzenskenovinky.cz foto:m.šálek,čso)