Svátek má: Helena

Regiony

Velikost textu:

Děti z kroužku „Malý strážník“ zavítaly ke svým velkým kolegům

Děti z kroužku „Malý strážník“ zavítaly ke svým velkým kolegům

Ve středu odpoledne zavítaly děti z kroužku „Malý strážník“ na služebnu Městské policie Plzeň – Doubravka.

„Malý strážník“
16. března 2019 - 07:00

Strážníci byli překvapeni, když se na služebnu nahrnulo asi 20 malých strážníků, kteří navíc přišli i v uniformě.

Metodička prevence kriminality Andrea Vlčková si pro děti připravila besedu na téma Pyrotechnika a také je seznámila s činností strážníků. Jelikož jsou děti zvídavé a zkouší vše nové, chtěla je upozornit nejen na nebezpečí spojené s používáním zábavní pyrotechniky, ale také se zaměřila na minimalizaci vzniku požárů v domácnostech. Kromě tohoto tématu byly děti upozorněny i na nebezpečí spojené s nálezem například válečné munice. Informovala, jak se v tomto případě zachovat, koho přivolat na místo a hlavně děti upozornila, aby se ničeho nedotýkaly a rozhodně, aby si tento nález nikam neodnášely. 


A co děti nejvíce zajímalo?  Samozřejmě pouta a služební zbraň. Pouta si děti navíc mohly vyzkoušet.Děti toho hodně znaly z činnosti městské policie a není to překvapující, jelikož tento kroužek funguje již čtvrtým rokem a vede jej dlouholetý zaměstnanec MP Plzeň Jaroslav Frömer a Ivana Jeslínková ze SVČ Radovánek. Děti jsou dlouhodobě informované nejen o této problematice, ale i o dalších situacích a nebezpečích, které mohou „Malé strážníky“ ohrožovat.

Plzeňskénovinky.cz informovala Andrea Vlčková, metodik prevence kriminality Městské policie Plzeň.

(jv,plzenskenovinky.cz,foto:mpplzen)