Svátek má: Ladislav

Regiony

Velikost textu:

Další městští strážníci procházejí kurzem vodní záchrany

Další městští strážníci procházejí kurzem vodní záchrany

Dalších osm strážníků Městské policie Plzeň prochází kurzem vodní záchrany.

Kurz vodní záchrany
13. dubna 2019 - 07:00

Ve spolupráci Městského obvodu Plzeň 3, Městské policie Plzeň, Vodní záchranné služby Plzeň a SK Radbuza prochází dalších osm strážníků Městské policie Plzeň kurzem vodní záchrany v  prostorách plaveckého bazénu Sportovního klubu Radbuza v Kozinově ulici. V průběhu příštího týdne k nim přibydou další.

„Cílem kurzu je získání základních dovedností záchrany tonoucího z vody a základní normy zdravotnických znalostí, i když bych si velmi přál, aby strážníci nově nabyté znalosti nemuseli nikdy použít“, říká Karel Mach, velitel Městské policie Plzeň.

Samotný kurz má dvě části – praktickou a teoretickou. Teoretická část zahrnovala základní znalosti zdravovědy. Strážníci se mimo jiné dozvěděli, jak provést správně standartní způsob resuscitace, tedy kombinaci srdeční masáže a umělého dýchání. Praktické nácviky pak následovaly na krytém bazénu. Tady si všichni zúčastnění zkoušeli záchranu tonoucího, jak s tonoucím manipulovat ve vodě  nebo obranné chvaty ve vodě.

„Chceme strážníky seznámit s jednou, jednoduchou metodou záchrany z vody tak aby byli schopni zasáhnout ve všech typech vodního prostředí, na tekoucích vodách, rybnících i při proboření člověka v ledu. Plzeň je město čtyř řek, několika jezů, soustavy rybníků, máme zde přehradní nádrž, vše na území města, proto je velice reálné že jednotka MP může být na místě události první a bude třeba zasáhnout ve vodě“, informuje Jan Fischer z Vodní záchranné služby Plzeň, který je i garantem tohoto školení.


„Jednou z našich priorit je bezpečnost v našem obvodě a tudíž i podpora městské policie, které se snažíme věnovat systematicky a tento kurz, který mimochodem běží již čtvrtým rokem, je jedním z příkladů naší spolupráce. Dále je také třeba poděkovat vedení SK Radbuza, že s námi úzce spolupracovalo na zajištění tohoto školení“, doplňuje David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu, který cvičící strážníky a záchranáře přišel pozdravit.

Na závěr starosta David Procházka poděkoval SK Radbuza za bezplatné poskytnutí bazénu na tuto akci a Vodní záchranné službě Plzeň za její perfektní přípravu a provedení.

Plzenskenovinky.cz informoval Miroslav Knotek, mluvčí radnice třetího plzeňského obvodu.

(jv, Plzenskenovinky.cz, foto: ÚMO Plzeň 3)