Svátek má: Vincenc

Regiony

Velikost textu:

17 milionů korun pro obce zřizující jednotky požární ochrany

17 milionů korun pro obce zřizující jednotky požární ochrany

Vyhlášení dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2021“

Ilustrační foto
24. února 2021 - 08:00

Finanční podpora 17 mil. korun je určena obcím zřizujícím jednotky požární ochrany. Cílem programu je zabezpečení a systematická podpora plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany.  

Program zahrnuje tyto dotační tituly:

Příspěvek na nákup nového dopravního automobilu- Tímto příspěvkem kraj spolufinancuje nákup nového dopravního automobilu obci, které byla na tento nákup přiznána účelová dotace Ministerstva vnitra ČR z prostředků státního rozpočtu. Maximální výše příspěvku je 300 tis. korun, maximálně však 2/3 výše dotace ze státního rozpočtu.

Příspěvek na nákup nové cisternové automobilové stříkačky- Tímto příspěvkem kraj spolufinancuje částkou 500 tis. korun nákup nové cisternové automobilové stříkačky obci, které byla na tento nákup přiznána účelová dotace Ministerstva vnitra ČR z prostředků státního rozpočtu.

Příspěvek na rekonstrukci cisternové automobilové stříkačky- Tímto příspěvkem kraj spolufinancuje částkou 500 tis. korun rekonstrukci cisternové automobilové stříkačky obci, které byla na tuto rekonstrukci přiznána účelová dotace Ministerstva vnitra ČR z prostředků státního rozpočtu.

Příspěvek na opravy cisternové automobilové stříkačky většího rozsahu- Příspěvek je určen na opravy cisternové automobilové stříkačky splňující stanovené podmínky. Maximální výše příspěvku je 700 tis. korun s maximální finanční spoluúčastí kraje 50%.

Příspěvek na opravy menšího rozsahu u cisternové automobilové stříkačky nebo rychlého zásahového automobilu- Příspěvek je určen na opravy jakékoliv cisternové automobilové stříkačky nebo rychlého zásahového automobilu. Maximální výše příspěvku je 200 tis. korun s maximální finanční spoluúčastí kraje 50%.

Příspěvek na nákup přetlakových dýchacích přístrojů- Vloni zavedený příspěvek je určen pouze pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce kategorie II. nebo III. na nákup přetlakových dýchacích přístrojů. Maximální výše příspěvku je 80 tis korun s maximální finanční spoluúčastí kraje 50%.

Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy- Příspěvek je určen na nákup a opravy požární techniky a věcných prostředků požární ochrany. Maximální výše příspěvku je 60 tis. korun s maximální finanční spoluúčastí kraje 50%.

Poskytnutí dotace umožní ocenit dárce krve

Žádosti je třeba podat do 19. dubna 2021. Projednání podpory musí schválit Zastupitelstvo Plzeňského kraje.

Plzenskenovinky.cz informovala Bc. Eva Mertlová za Krajský úřad Plzeňského kraje.

(jv,plzenskenovinky.cz foto:arch.)