Svátek má: Darina

Regiony

Velikost textu:

1,5 milionu korun podpoří Plzeň technické vzdělávání dětí a mládeže

1,5 milionu korun podpoří Plzeň technické vzdělávání dětí a mládeže

Město Plzeň rozdělí z dotačního programu Podpora aktivit k technickému vzdělávání v roce 2023 z rozpočtu magistrátního odboru školství, mládeže a tělovýchovy 1,5 milionu korun. 

Magistrát města Plzně
26. března 2023 - 07:00

Zastupitelstvem města Plzně byla schválena podpora ve výši 514 tisíc korun. Cílem je navázat na tradice světového významu průmyslové výroby v západočeské metropoli, zvýšit zájem žáků o technické vzdělávání a připravit odpovídající množství kvalifikovaných pracovníků technických oborů.

„Dotace podpoří projekty zaměřené na spolupráci základních a středních škol na území Plzně v oblasti technického vzdělávání, účast žáků v technických olympiádách, finance ale také přispějí na vybavení odborných učeben, školních dílen, nebo pořádání technických exkurzí. Celkově má program za úkol zvýšit úroveň technického vzdělávání,“ vysvětlila náměstkyně primátora pro oblast školství a cestovního ruchu Lucie Kantorová.

Finanční podporu na materiální vybavení zájmových technických útvarů pro děti a mládež ve výši 45 tisíc korun získá například Středisko volného času RADOVÁNEK. Junák – český skaut, středisko Střela Plzeň obdrží 43 tisíc korun na realizaci celoročních programů 6 mládežnických oddílů zaměřených na technickou vzdělanost dětí, Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s. r. o. získá na pořízení didaktických pomůcek nebo organizaci soutěží a exkurzí 42 tisíc. Dotaci obdržely i další organizace nacházející se na území Plzně. Výše podpory pro jednotlivé subjekty se pohybuje od 16 do 45 tisíc korun.

Odbor školství mládeže a tělovýchovy přijal pro letošní rok 40 žádostí o finanční podporu projektů zaměřených na technické vzdělávání v celkové výši 3,2 miliony korun. „Rada města Plzně v březnu schválila rozpočtové opatření, v němž byl zvýšen příspěvek na provoz pro 25 základních škol, které zřizuje město Plzeň, na 986 tisíc korun. Rada města zároveň doporučila zastupitelstvu poskytnutí 15 dotací ve výši 514 tisíc korun,“ doplnila náměstkyně Lucie Kantorová.  

Město Plzeň podpoří tělovýchovné aktivity na školách

Tento dotační program město Plzeň poprvé vyhlásilo v roce 2004.

Plzenskenovinky.cz informovala Mgr. Eva Barborková, tisková mluvčí Magistrátu města Plzně.

(jv,plzenskenovinky.cz,foto:arch.mmp)Kdybyste měli na výběr, na post premiéra ČR byste zvolilli: