Svátek má: Doubravka

Politika

Velikost textu:

Mluvilo se o sportu a o diplomacii i o tom, jak se to rýmuje

Mluvilo se o sportu a o diplomacii i o tom, jak se to rýmuje

Pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí a Komise zahraničních vztahů Českého olympijského výboru (ČOV) se ve čtvrtek 12. prosince 2019 v nadherných prostorách  Černínského paláce konala konference „Sportovní diplomacie ČR a financování sportu z EU a dalších zdrojů“.

Ministr Tomáš Petříček na konferenci MZV a ČOV ke sportovní diplomacii
14. prosince 2019 - 15:06

Konference si kladla za úkol zhodnotit dosavadní úspěchy na poli sportovní diplomacie, jakožto účinném nástroji zahraniční politiky, a nalézt další formy spolupráce k dosahování společných cílů s ostatními resorty státní správy, Českým olympijským výborem, sportovními svazy, Národní sportovní agenturou i dalšími subjekty.

SportovniListy.cz byly na místě děje ...


Program konference

Panelová diskuse

Vystoupil také šestinásobný paralympijský vítěz Jiří Ježek

O přestávce se diskutovalo o basketbale, veslování i spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchuAkci zahájil ministr zahraničí Tomáš Petříček a předseda ČOV Jiří Kejval.

Jak říkám ...
„Sport je důležitou aktivitou pro šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Úspěchy našich fenomenálních sportovců, ale také působení českých zástupců v mezinárodních sportovních organizacích a federacích, propagují Česko jako celek a významným způsobem přispívají k pozitivnímu obrazu naší země v zahraničí. Sport je jedinečná platforma, která v měřítku lokálním sjednocuje občany, v měřítku globálním pak národy, zmenšuje třecí plochy a posiluje pocit sounáležitosti," řekl mimo jiné ministr Tomáš Petříček.

Na konferenci o možnostech propagování České republiky v zahraničí prostřednictvím sportu debatovali s představiteli MZV a ČOV zástupci Národní agentury pro sport, Ministerstva obchodu a průmyslu, Vysoké školy ekonomické, Českých center či CzechTourismu. Vystoupil také šestinásobný paralympijský vítěz Jiří Ježek.

Část konference byla zaměřena na možnosti financování sportu z EU a dalších zahraničních zdrojů. Zástupcům sportovních svazů ČR byly ze strany ČOV a Ministerstva financí předány obsáhlé a fundované informace, jakými způsoby si mohou žádat o finanční příspěvky či granty na jejich aktivity a projekty u Evropské unie a jiných organizací.

SportovniListy.cz napsaly ...(ps, SportovniListy,cz & Prvnizpravy.cz, foto: ps)