Svátek má: Luboš

Politika

Velikost textu:

Alea iacta est. Anděl smrti se stal noční můrou řady mocných a vlivných!

Alea iacta est. Anděl smrti se stal noční můrou řady mocných a vlivných!

<< EXKLUZIVNĚ >> Prvnizpravy.cz zveřejnily před časem na základě získaných materiálů článek, který vnesl nové světlo do kdysi velmi žhavé kauzy „Masokombinátu Písek“, která započala v polovině devadesátých let a která nebyla dodnes soudy vyřešena.

Lenka Bradáčová, vrchní státní zástupkyně v Praze
8. ledna 2019 - 11:06

Spor je o stále nevyplacenou Směnku, která má v dnešní době, připočteme-li úroky a příslušenství, hodnotu přes 160 mil. Kč.

PSALI JSME: Učiní Lenka Bradáčová konec éry další podnikatelsko-policejní mafie?

Již více jak dvacet let probíhá soudní spor v kauze Masokombinátu Písek, v dnešní době tento proces aspiruje na podtitul úspěšného hollywoodského filmu „NEKONEČNÝ PŘÍBĚH“. Teprve nedávno rozhodl Nejvyšší soud v dovolání, že Masokombinát Písek musí zaplatit směnku plus příslušenství v hodnotě takřka 160 mil. Kč a vrátil spor zpět k Vrchnímu soudu s popisem, jak má ve věci dále postupovat.

Boží mlýny melou pomalu, ale jistě
První nečekaný zvrat ve vleklém soudním sporu se odehrál v březnu r. 2016, kdy se skutečnému majiteli směnky Miroslavu Moškvanovi podařilo shromáždit dostatek důkazů potvrzující jeho verzi a tím poukázal na podvodné jednání svého tehdejšího společníka Tomáše Linharta. V květnu letošního roku proto podal pan Moškvan na Linharta trestní oznámení ve věci neoprávněného vymáhání plnění ze směnky vůči Masokombinátu Písek nejen na místně příslušném policejní oddělení, ale zároveň dokumentaci s žádostí o dozor nad případem zaslal přímo na Vrchní státní zastupitelství Lence Bradáčové. K tomuto kroku ho vedly obavy, že Linhart a jeho stále dobře utajený gang s kontakty na policii a státní zástupce by mohl případ ovlivnit, stejně tak jako tomu bylo v roce 2006.

Anděl smrti aneb „čtyři vraždy stačí, drahoušku“
Tomáše Linharta vyobrazil kdysi trefně ve své reportáži v televizi NOVA v pořadu „Na vlastní oči“ redaktor Josef Klíma. Název jeho reportáže ANDĚL SMRTI poukazoval na sérii čtyř záhadných úmrtí osob, které s Linhartem obchodovali. Doslova hrůzu vzbuzující soudní proces dokresluje i domněnka samotného majitele Masokombinátu Písek Čestmíra Motejzíka, že to byl právě Linhart, kdo nechal zavraždit obchodního ředitele Masokombinátu Jiřího Motejzíka, aby si vynutil vyplacení směnky v původní hodnotě 75 mil. Kč, kterou v té době Čestmír Motejzík odmítal uznat. Pro čtenáře asi nebude překvapením, že později se Linhart u soudu přiznal, že majitelem zmíněné směnky není a nikdy nebyl…Redakce serveru Prvnizpravy.cz připravovala, jak avizovala, sérii rozhovorů se samotnými aktéry kauzy. Ty se však rozhodla zveřejnit později. Důvodem jsou zcela nová a velmi závažná odhalení možného dalšího trestného činu. Jak ukázala expertní právní analýza nových dokumentů, které má redakce k dispozici, na spáchání tohoto dosud neodhaleného možného trestného činu se podílel samotný majitel Masokombinátu Písek Čestmír Motejzík.

Dvě mouchy jedou ranou aneb o čem Lenka Bradáčová nemá dosud ani ponětí

V roce 2001 podepsala za ZŘUD-Masokombinát Písek Smlouvu o převodu směnečné pohledávky a indosaci směnky předsedkyně představenstva Helena Motejzíková s údajným majitelem směnky Tomášem Linhartetm. Téhož roku byla směnka uložena do úschovy v kanceláři notáře JUDr. Martina Krčmy, a současně byl sepsán protokol specifikující podmínky k vydání směnky.

Na základě této Smlouvy o převodu směnečné pohledávky a indosaci směnky byla panu Linhartovi vyplacena první dílčí částka ve výši 11 mil. Kč. Těchto jedenáct miliónů bylo vyplaceno ve dvou splátkách, v roce 2001 to byla částka 10 mil. Kč, o rok později zbývající milion korun. V rámci pokračujícího sportu a nových skutečností se však majitel Masokombinátu Písek Čestmír Motejzík rozhodl tuto smlouvu vypovědět a odstoupil od ní, a po Linhartovi požadoval navrácení oněch vyplacených 11 mil. Kč.

Redakce serveru Prvnizpravy.cz zaslala p. Motejzíkovi otázky, aby mohl některé věci objasnit, popř. vyvrátit. Na dotazy redakce bohužel nereagoval.


Dobře utajený podvod

V roce 2006 se však rozhodl Motejzík znovu vyjednávat a uzavřel s Miroslavem Moškvanem, který zastupoval Linharta, Dohodu o narovnání, která se přímo odkazovala na v té době již neplatnou Smlouvu z roku 2001. Panu Moškvanovi, což je skutečný majitel povodní Směnky, totiž zamlčel skutečnost, že od smlouvy z r. 2001, na kterou se v Dohodě o narovnání odkazuje, o rok dříve odstoupil a je tudíž neplatná. Zároveň zamlčel skutečnost, že součástí Smlouvy o převodu směnečné pohledávky a indosaci směnky byl i Protokol sepsaný u notáře JUDr. Martina Krčmy, kde bylo přesně specifikováno, kdy bude Směnka vydána, a kde byla též Směnka uložena.

Na základě této Dohody o narovnání bylo následně vyplaceno Masokombinátem dalších 25 mil. korun! Kuriozitou je i fakt, že těchto dalších 25 mil. korun bylo vyplaceno Čestmírem Motejzíkem i přesto, že věděl, že se dopouští podvodu a trestného činu, neboť samotná Dohoda o narovnání je díky odstoupení od smlouvy z roku 2001 také neplatná. Veškeré tyto skutečnosti však p. Moškvanovi při podpisu této Dohody o narovnání zamlčel.„Český Cattani v sukních“ je jak se zdá, žena štěstěny

Tato obludná kauza, která v dnešní době nejenže neukazuje Českou republiku jako dobře fungující právní stát, ale zároveň vrhá špatné světlo jak na českou justici, tak i na práci některých státních zástupců a složek Policie ČR. Možná díky odhodlání a vytrvalosti původního majitele směnky Miroslava Moškvana a usilovné práci vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové bude po dvaceti letech možná učiněno spravedlnosti za dost, a dokonce v rámci jednoho nekonečně dlouhého soudního sporu bude jako pomyslná třešnička na dortu odhalení dalšího závažného trestného činu se škodou za téměř čtvrt miliardy korun.

Jindy velmi sdílná Lenka Bradáčová mlčí, nereaguje ani GIBS. Proč?

Redakce serveru Prvnizpravy.cz se opakovaně snaží získat odpovědi na otázky, které jsme před časem zaslali nově jmenovanému šéfovi Generalní inspekce bezpečnostních sborů plk. Radimovi Dragounovi. Dokonce zarytě mlčí i jindy médiím velmi otevřená pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Spravedlnost má stále ještě pásku přes oči a v ústech roubík?

Naštěstí ne na dlouho. Již zítra proběhne jedno z dalších soudních líčení v této více jak dvacet let trvající kauze, tentokráte mezi majitelem Masokombinátu Písek (či dalších nástupnických či dceřinných společností, jako je např. MASO UZENINY PÍSEK a.s., MASO UZENINY POLIČKA a.s. atd., pozn. redakce), a původním a jediným 100% vlastníkem předmětné směnky panem Miroslavem Moškvanem.

Redakce serveru Prvnizpravy.cz bude zítřejší soudní stání sledovat a pokusí se přinést rozhovory s účastníky tohoto sporu. Ptáte se stejně jako my, proč je česká justice tak na slovo skoupá a slepá? A jakou roli v tom může hrát např. bývalý ministr spravedlnosti Pavel Němec či současný nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman? Na tyto otázky přinese redakce odpovědi jiz v dalším připravovaném článku.

(svob,prvnizpravy.cz, foto: archiv)