Svátek má: Zlata

Regiony

Velikost textu:

Vintířova stezka spojuje Česko a Bavorsko

Vintířova stezka spojuje Česko a Bavorsko

Unikátní poutní Vintířova stezka spojuje Česko a Bavorsko, má devět etap.

Informační centrum Plzeňského kraje a Bavorska
8. června 2021 - 07:00

Česko a Bavorsko spojuje unikátní 162 kilometrů dlouhá pěší dálková poutní stezka. Rozdělena je do devíti etap, při nichž si turisté a poutníci projdou významná místa spjatá se středověkým mnichem Vintířem/Guntherem. Vintířova stezka /Gunthersteig vede z německého Niederalteichu přes Kirchberg, Rinchnach, Zwiesel, Lindberg a na české straně pokračuje přes Prášily, Dobrou Vodu, Hartmanice, Sušici, Horažďovice a Chanovice až do Blatné. Z devíti úseků o délce mezi 14 až 23 kilometry prochází tři Bavorskem, jeden vede přes hraniční přechod a pět úseků je značeno v Čechách. Vintířova stezka je projektem Plzeňského kraje a rozvojové společnosti ARBERLAND REGio, spolufinancována je z evropského programu přeshraniční spolupráce INTERREG.

„Asi mnozí z nás znají vyhlášenou svatojakubskou pouť do španělského Santiaga de Compostela, kam se každoročně vydávají ne desetitisíce, ale v posledních letech už statisíce poutníků z celého světa. Obliba takových cest roste. Lidé hledají možnost být při putování sami se sebou, možnost zklidnit se, mít čas přemýšlet. I proto vznikl společný projekt, který má za cíl zatraktivnit a dostat více do povědomí Vintířovu stezku. Ta začíná u Dunaje v bavorském Niederalteichu, v domovském klášteře mnicha Vintíře, a vede nádhernou přírodou, přičemž na české straně to jsou především šumavské lesy a malebné podhůří,“ uvedla Simona Fink, koordinátorka česko-bavorské spolupráce. 
 
Na české straně vede Vintířova stezka přes města a obce, jako jsou Prášily, Hartmanice, Sušice, Horažďovice, Chanovice do Blatné. Stezka využívá převážně trasy Klubu českých turistů, kdy v terénu je značena přímo nápisem Vintířova stezka. Z Blatné využívá Vintířova stezka koridoru cesty Via Nova, která ji vede až do Prahy, kde je svatý Vintíř (*955 n.l.) pochován v Břevnovském klášteře.

Cílem realizátora projektu Plzeňského kraje je stezku maximálně zatraktivnit, je tedy na české straně doplněna i o šest jednodenních pěších okruhů, které začínají i končí ve stejném bodě a dávají tak možnost vyžití pro jednodenní rodinný výlet, v němž lze sledovat jednak odkaz svatého Vintíře, ale jsou zde zařazeny další atraktivní cíle jako hrady, kostely, kapličky, studánky, výhledy a podobně. Součástí projektu je osazení trasy pěti tzv. symbolickými místy odkazujícími k jednotlivým atributům poutnictví, osazení deseti informačních laviček & panelů, umístění skleněné sochy sv. Vintíře do terénu, nebo nově otevřená stálá expozivce Svatý Vintíř v Muzeu Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě u Hartmanic. V plánu jsou akce propagující poutní stezku, vytvoření dvojjazyčné webové stránky, přehledových map a propagačních materiálů, vznikly také virtuální prohlídky nejatraktivnějších míst. Pro děti jsou nachystány čtyři trasy v rámci mobilní aplikace Skryté příběhy a pro žáky 2 st. ZŠ a středoškoláky je připraven edukační program s komiksem, jehož cílem je představit a popularizovat téma sv. Vintíře mladým lidem.

Dívčí Kámen byl impozantní rožmberský hrad

Na trase je mnoho zajímavostí:
Barokní kostel sv. Vintíře, jenž je jako jediný na světě zasvěcen právě sv. Vintířovi. Součástí interiéru kostela je naprosto unikátní skleněný oltář (široký 5 m, vysoký 3,5 m a celkem vážící 7 tun), který vyobrazuje postavy světců, překrásná skleněná Křížová cesta, socha sv. Vintíře v jeho životní velikosti i skleněný ambon.

Dobrá Voda patří mezi stará poutní místa se studánkou léčivého pramene, kam každoročně chodila procesí z bavorské obce Rinchnachu, tedy z místa odkud sv. Vintíř přišel. Poutníci pravidelně při této cestě šli 21 km až k místu, kde sv. Vintíř skonal.  Léčivý pramen dal vzniknout i lázním, které obyvatelstvo mohlo využívat až do 19. století.

Annín - říká se, že název vesnice získala podle manželky Anny, majitele sklárny. Sklářství v Anníně mělo velkou tradici a místní sklárna je nejdéle sloužící sklárnou u nás. Počátky se datují již do roku 1796 a její budovy jsou dnes kulturní památkou. V Anníně lze navštívit Muzeum skla.

Mouřenec – na tomto kopci nedaleko sklářské obce Annín najdeme pozoruhodný kostel sv. Mořice, jehož stavba bývá spojována se sv. Vintířem. Pokud nedal podnět ke stavbě chrámu samotný Vintíř, byli to zřejmě jeho žáci a následovníci. Současný kostel na Mouřenci pochází z období kolem roku 1220, více o jeho historii je možné se dozvědět v rámci pravidelných komentovaných prohlídek.

Prácheň - od 10. do 13. st. románský hrad a sídlo prácheňské župy. Po roce 1315 vystavěn Bavory gotický hrad s monumentálním opevněním. Torzo hradu je chráněno jako kulturní památka.

Rozhledna na Chlumu v Chanovicích - šplhá do nadmořské výšky 608 m n.m. je součástí NS Příroda a lesy Pošumaví. Po zvládnutí 136 schodů umožňuje objevit zcela nové výhledy v okolí.

Dalšími zajímavostmi jsou: Prášily, Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré vodě,  Hartmanice, řeka Křemelná, řeka Otava, Sušice, Kaple Anděla Strážce, Horažďovice, Chanovický zámek, Čertův náramek a další.

Etapy Vintířovy stezky:
1.    Niederalteich – Lalling 19,08 km
2.    Lalling – Rinchnach 19,61 km
3.    Rinchnach -  Zwiesel 15,26 km
4.    Zwiesel  - Prášily 20,70 km ( DE 16,50 / CZ 4,20 km )
5.    Prášily – Hartmanice 14,40 km
6.    Hartmanice – Sušice 16,0 km
7.    Sušice – Horažďovice 22,20 km
8.    Horažďovice – Chanovice 14,90 km
9.    Chanovice – Blatná 19,70 kmVintíř (*955 n.l.), potomek durynské aristokratické rodiny, se z neznámých důvodů vzdal ve věku 50 let světského života a vstoupil do benediktinského opatství v Hersfeldu. Kvůli vlivu otcova přítele Abbota Godeharda přešel Vintíř ke klášteru v Niederaltaichu. Vzhledem k tomu, že střední část Bavorska byla v té době z velké části neosídlená a jen málo rozvinutá, byl Vintíř pověřen osidlováním tohoto regionu. V roce 1011 založil město Rinchnach, které se stalo bránou do Bavorského lesa a Šumavy. Jako misionář odcestoval až na území dnešního Slovenska. Ke konci svého života se Vintíř přestěhoval zpět do lesů v okolí Dobré Vody. Jeho ostatky jsou uloženy v nejstarším českém benediktinském klášteře, v pražském Břevnově.

Plzenskenovinky.cz informovala Veronika Bělinová za společnost ARBERLAND REGio GmbH, pobočka Plzeň, Informační centrum Plzeňského kraje a Bavorska, Plzeň. 

(jv.plzenskenovinky.cz foto:ic)