Svátek má: Matěj

Komentáře

Pár otázek a odpovědi? Uvidíme

Letošní prezidentská volba probíhala ve složité vnitropolitické i mezinárodně politické situaci.

Energetická krize, nízká důvěra občanů ve schopnost vlády řešit tíživou situaci občanů, válka nedaleko našich hranic a vyhrocená válečnická rétorika některých členů vlády na klidu nepřidaly. Vášně plály jako vatra v Tatrách, ostré výpady vzbuzovaly někdy až nenávist.

No, tak už máme po volbách a je jasno. Zvolili jsme nového prezidenta. Člověk by si řekl – konečně zklidníme emoce a budeme opět tak nějak klidně žít. Vždyť v předvolební kampani a také bezprostředně po volbách jsme se od nově zvoleného prezidenta dozvěděli, že: „.. Je potřeba začít shora. Půjdu první, tak jak jsem to dělal celý život a udělám pořádek v úřadu prezidenta. Budu pracovat, ctít ústavu a aktivně jednat s každým, kdo je otevřený. Mám ve zvyku držet slovo. A to stejné budu vyžadovat od všech politiků, … Jsem poslední, kdo by chtěl zemi vtáhnout do války …"  

Na druhé straně však stojí staré české přísloví: Nové koště dobře mete. Musím konstatovat, že to staré přísloví prokázalo platnost i v tomto povolebním období. Jsme svědky poněkud aktivistického jednání občana P. Pavla (zatím stále občana, protože nebyl uveden do úřadu a nesložil předepsaný slib). Chrlí jedno prohlášení za druhým. Jednou o daních, podruhé o stavu v hradní kanceláři, jindy nešťastně vstupuje do vztahů ČR – Čína, atd., atd.. Vypadá to tak, že pan generál řeší taktiku a ne strategii, což je u vojáka zarážející. Místo toho, aby se vyjadřoval k zásadním otázkám, které obsahuje funkce prezidenta, vyjadřuje se k jednotlivým záležitostem, které ještě nevyřešila ani naše vláda. No, uvidíme, jak to bude probíhat v budoucnu.

Když si tak čtu vyjádření našeho budoucího prezidenta, říkám si, kde je nějaká ústřední myšlenka? Kde jsou vyjádřeny naše národní zájmy, ze kterých by měla tato jednotlivá vyjádření vycházet a ke kterým by měla směřovat? To, že naše národní zájmy nejsou zveřejněny (pokud vůbec existují) pokládám za jednu z největších chyb našich politiků. To, že nejsou jasně deklarovány naše národní zájmy, vede mimo jiné k tomu, že řada našich občanů nevidí smysl přijímaných politických rozhodnutí vlády a mnohdy nevidí ani smysl v jednání našich politiků. Myslím, že mnoho politiků, zejména těch vládních, je na tom stejně.Nyní několik postřehů k některým vyjádřením nově zvoleného prezidenta.

Co občan zpravidla od prvního muže v čele státu očekává? Především to, že prezident bude čestný, odpovědný a spravedlivý. To jsou sice obecné pojmy, ale to hlavní, co si pod nimi většina lidí představuje je asi následující:
  • Čestnost: nelže, jedná férově.
  • Odpovědnost: dodržuje Ústavu a zákony, jedná promyšleně a ve prospěch společnosti, jde příkladem a svoji důvěryhodnost opírá o soulad svých slov a činů.
  • Spravedlnost: má na všechny „stejný metr“.

No tak se pojďme podívat na některá jeho předvolební i povolební prohlášení a na to, co ho čeká při konfrontaci těchto prohlášení s některými realitami dnešní doby.

Jedním z hlavních problémů současnosti je válečná hysterie spojená s konfliktem RF – Ukrajina. Nebudu rozebírat příčiny tohoto konfliktu, jen bych rád slyšel od našeho budoucího prezidenta jeho názor. Připomínám terminologii, kterou použil prezident USA, když nazval prezidenta Putina zločincem a RF teroristickým státem. Jak bude náš budoucí prezident nazývat USA a jejich současného prezidenta (ale i ty předchozí). Vždyť USA rozpoutaly několik desítek válečných konfliktů, které byly vedeny bez souhlasu RB OSN a v rozporu s Chartou OSN? Jak bude nazývat tento stát, který vraždí cizí státní příslušníky na teritoriu cizích států (např. roku 2020 generála Sulejmáního na letišti v Bagdádu, nebo v roce 2022 A. Zavahrího na území Afghánistánu a existují i další případy)? Budou USA také teroristickým státem a jejich prezidenti zločinci? Uvidíme (uslyšíme).

V jednom rozhovoru řekl P. Pavel, že bude hovořit se všemi, kromě těch, kteří požadují vystoupení z NATO. Souhlasím s ním, vždyť vystoupení z NATO nic neřeší. Tuto organizaci je nutné zrušit. Vždyť drtivá většina členů NATO (včetně naší republiky) zásadním způsobem a dlouhodobě porušuje základní dokument své vlastní organizace, Washingtonskou smlouvu. O tom přece musí P. Pavel vědět, vždyť několik let zastával v této organizaci nejvyšší vojenskou funkci. Musel vědět, že USA a někteří koaliční spojenci z NATO vedou nelegální bojové operace na území Sýrie, Afghánistánu a to v době, kdy byl nejvyšším vojenským představitelem NATO. Ono velet organizaci, která dlouhodobě porušuje své vlastní smlouvy, tudíž podvádí občany členských států, není zrovna morální. P. Pavel již dříve kriticky přistoupil ke svému členství v KSČ, i ke svému studiu zpravodajského kurzu. Neměla by mu tedy chybět odvaha ani k sebekritice za svoji aktivní činnost ve strukturách této, slovy prezidenta USA, zločinecké organizace. No, uvidíme.

Také mě zajímá jeho postoj ke sportovcům USA, SRN, Francie, VB a dalších členských států NATO, které se zúčastnily nezákonných válek v posledních letech. Vždyť na adresu ruských a běloruských sportovců prohlásil „… Jsem přesvědčen, že bychom měli být zásadoví a dokud nebude konflikt ukončen a Rusko nenajde způsob, jak se vrátit k běžným mezinárodním vztahům, měla by izolace Ruska být kompletní a důsledná. Tedy včetně sportovců. Nedokážu si představit, že bychom se dívali na to, jak by sportovci z Ruské federace a Běloruska soutěžili, byť pod neutrálními vlajkami.“ Jen tak mimochodem, USA dosud nelegálně působí například na území Sýrie, odkud nelegálně vyváží i surovinové zdroje, které jim nepatří.

Obdobných rozporů se najde podstatně víc, než jsem zde napsal. Ale to není podstatné. Podstatné je to, jak v duchu svého, výše citovaného prohlášení, bude náš budoucí prezident dělat pořádek od shora (beru to tak, že začne u sebe) a dá do souladu svá prohlášení se svými reálnými politickými kroky. V opačném případu nemůže být řeč o čestnosti, odpovědnosti a dalších vlastnostech prezidenta, které mu umožní získat důvěru širokého spektra občanů. A získání důvěry občanů je mimo jiné jedním z předpokladů pro uklidnění situace ve společnosti a předpokladem pro to, aby P. Pavel naplnil i své další volební prohlášení: „Jsem poslední, kdo by chtěl zemi vtáhnout do války,“

K tomu mu přeji hodně úspěchů.

Ladislav Petráš


Myslíte si, že je u nás cenzura a dochází k omezování svobody projevu?

Ano
transparent.gif transparent.gif
43%
Ne
transparent.gif transparent.gif
30%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
27%